Mountainbikespor fra Søndergaardevej til Aarup

Assens Kommunes udvalg for miljø, teknik og plan har nu besluttet, at der kommer et ca. 2 km langt spor til mountainbikes ved siden af cykelstien på strækningen mellem Søndergaardevej og Aarup by.

På denne strækning er der en strimmel jord i en bredde på 5 – 10 meter til overs mellem drænkanalen ved cykelstien og Erholmvej.

Det er dette areal, der kan bruges til formålet, og strækningen har et fald på 20 – 30 meter. I samarbejde med en MTB-sporbygger kan der anlægges særlige forhindringer, sving og lignende.

Pga. overskydende materialer vil prisen kunne holdes helt nede på 50.000 kr. til arbejdets udførelse. Denne begrænsede udgift vil kunne afholdes inden for budgettet til cykelstien.

Fremtidig vedligeholdelse kan ske i samarbejde med kommunen og MTB-klubber.

H.W./Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.