Møde i RØST – Rørup Lokalråd

Rørup Lokalråd har den 22./8. holdt det første møde efter foreningens stiftelse og konstituering.

Den nye rundkørsel ved Gribsvad blev bragt på bane, men nu, hvor den er vedtaget, behøver lokalrådet ikke at involvere sig i sagen – den kører formentlig planmæssigt i henhold til byrådsvedtagelsen.

Den nye jernbane vil også berøre lokalområdet. Lokalrådet vil følge sagen, men ikke tage særlige initiativer lige nu.

Ideer lige p.t.: Man ønsker at se på muligheden for at spærre Skolevej for tunge køretøjer. Desuden ønskes områdeskilte ved Gribsvad, Hækkebølle og Gl. Etterup. Desuden ønskes skilt fra hovedvejen og hen mod borgerhuset.

På næste møde vil bestyrelsen i samarbejde med de fremmødte lave en oversigt over kommende arbejdsopgaver.

Hjemmeside? Det blev besluttet at fortsætte samarbejdet med Aarup.dk og Rørup.dk (Rørup Nyt). Desuden benyttes facebook-gruppen. Lis, Tove og Martin fra bestyrelsen har admin-rettigheder.

Andet: Der oprettes en konto i Totalbanken, og man kontakter Assens Kommune for at få udbetalt de 7.500 kr.

Se evt. foreningens eget referat på www.aarup.dk under rubrikken lokalråd. Her kan man også se foreningens bestyrelse.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.