Mindeord om Knud Henning Borgersen

På vegne af Frøbjerg Festspil
Elisabeth Spangsbøg, formand 2003 – 2017
Knud Møller, formand 2017 –

Knud Henning Borgersen døde den 4. juni 2020.

Henning var en ildsjæl, en idémager, en frontløber og en mulighedernes mand. Han har i mange år været meget aktiv og engageret i Frøbjerg Samlings- og Kulturhus, og han var med til både at søge midler til renovering og i praksis passe huset samt stå for udlejningen. Her kan man virkelig tale om flittige hænder, der nu er blevet stille.

Når man mødte Henning, mødte man som oftest en smilende, venlig, energisk mand, der var i gang med et eller andet ”projekt”. Det kunne også være ”irriterende”, at der altid var noget, man skulle forholde sig til i Hennings selskab. Men den ihærdighed har også betydet, at han har været med til at præge og udvikle ikke mindst Frøbjerg Samlingshus i en positiv retning.

Han så muligheder – ikke begrænsninger, og Henning lod sig ikke stoppe af andres betænkeligheder.

Når han gik ind i noget, gik han all-in, og han gik gerne ind i en diskussion for en idé.

Henning var i front, når et projekt skulle blive til noget. Han gav politikerne klar besked om, hvad der foregik, og kunne forklare dem det, som de burde forstå. Henning har tit pointeret overfor Frøbjerg Festspils bestyrelse, hvorfor midler til Samlingshuset skulle prioriteres fremfor andet, og han var godt forberedt med sin argumentation, havde lavet beregninger og indsamlet tal fra sammenlignelige institutioner. Henning kæmpede for ”sit hus”, og han var i besiddelse af en usædvanlig ihærdighed.

Henning var et energibundt, og han gik også gerne sine egne veje. Hvis han ikke kunne få andre med på sine idéer, så fandt han bare andre løsninger.

Han havde en enestående evne til at snakke med alle, ”høj som lav”, og han lod sig ikke imponere af titler eller status.

Når det gjaldt IT, var han forholdsvis håbløs, men det opvejede han med sine egne systemer, der bestod af lister og sedler, der gav ham overblik. Det var bare ikke altid så nemt for andre at forstå og arbejde efter systemerne.

Der er ikke tvivl om, at gæsterne, der har brugt Samlingshuset, har følt sig vældig godt mødt og taget imod af Henning. Han kørte gerne ekstra gange for, at lejerne lige kunne se huset igen eller få afklaret noget. Han ydede en ekstraordinær indsats i mange år for både Samlingshuset og Frøbjerg Festspil.

Henning var et meget socialt menneske, der nød at sidde efter møderne, efter P-vagterne til Festspillet eller som den sidste ved festerne, for lige at dele det sidste i flasken og småsludre og hygge med de tilbageværende.

Han havde en evne til at møde nye mennesker, og han bød dem indenfor i kredsen omkring Frøbjerg Festspil, og han tog sig af de nye, så de følte sig velkommen. Henning var meget betænksom, og han var ikke bange for at rose og anerkende andre mennesker.

Vi i Frøbjerg Festspil er glade og taknemmelige for at have kendt Henning. Vi er sikre på, at vi mange gange vil snakke om ham og mindes. Og det er vigtigt. At man bliver snakket om og husket. For den man var, og det man bidrog med.

Æret være Henning Borgersens minde.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.