Mediet Aarup.dk holdt årsmøde

Internetavisen Aarup.dk, der dækker postnummer 5560 Aarup – dvs. den tidligere Aarup Kommune – har sidst i juni holdt et forsinket årsmøde pga. coronaepidemien.

Beretning – 390 artikler i 2019
I følge formand Henrich Svendsens havde der i årets løb været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Han henviste også til foreningens formål, der kræver en bred dækning af aktiviteter inden for postnummeret. Med 390 artikler i 2019 inden for en meget bred vifte af emner var han af den overbevisning, at mediet havde levet op til målsætningen. Samtidig havde en aftale med Industrien fået aktiviteter i dette kulturhus sat direkte ind i kalenderen på mediet Aarup.dk. Samarbejdsrelationer bl.a. med lokalrådet og Industriens Foredragsforening vedrørende klimamøde, men også med mange foreninger og erhvervsfolk.

Mål for resten af 2020
Formanden havde også udarbejdet en plan for indeværende kalenderår, og den tilstræber fortsat solid omtale af annoncører og andre erhvervsdrivende, salg af annoncer, fortsat teknisk udvikling af mediet, samarbejde med Folkebladet, lokalrådet, foreninger og institutioner osv. samt viderebringe officielle nyhedsbreve.  Desuden bør mediet være åbent for gæsteartikler og erhvervsanalyser.

Regnskab og medlemstal
Kasserer Leif Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab, og det viste et overskud på 3.297,10 kr. og et indestående i banken på 18.542,78 kr. pr 31./12. – 2019. Medlemstal 24.

Indkomne forslag: Ingen

Kontingent:
Uændret 50 kr. for private – og 200 kr. for firmaer og foreninger.

Valg til bestyrelsen:
Henrich Svendsen, Martin Juhl Nielsen og Hans Walmar blev valgt for to år. På valg i 2021: Annie Frandsen og Leif Rasmussen. Suppleant Ole Nygaard Kristensen.

Revisor: Dan Gørtz

Xxxxx

Uden for generalforsamlingen:

Konstituering:
Formand Henrich Svendsen, næstformand Martin Juhl Nielsen, kasserer Leif Rasmussen, sekretær Hans Walmar, medlem Annie Frandsen.

Næste bestyrelsesmøde: 12./8. kl. 19.30

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.