Medier i Aarup 1881-2015

folkeblad 95 aarFyn/Odense

Fyens Stiftstidende, der kom på gaden i 1772 og oprindeligt var konservativ, er i dag, hvor den er uafhængig, den helt dominerende avis på Fyn, idet Fyns Amtsavis (opr. Venstre, nu uafhængig) dog dækker Sydøstfyn.
Tidligere var der mange forskellige aviser i de fynske byer, og ofte havde hvert af de 4 gamle partier sit eget lokale dagblad eller en aflægger.
I de fynske landområder vandt Fyns Tidende (Venstre) meget frem efter den spæde start i 1872. I Odense var der efter 1892 udkommet en avis, der bekendte sig til Hørup/Brandes- fløjen i Venstre. Fra 1905 sprang den ud som radikal. Det var Fyns Venstreblad, der fra 1904 – 1917 voksede fra 500 i oplag til 16.000 under ledelse af red. Elmholt, der selv cyklede rundt på store dele af Fyn for at sælge avisabonnementer. I en periode var den avisen med det største oplagstal uden for hovedstaden. Denne avis gik ned i 1958, og Middelfart Venstreblad overtog de resterende abonnenter.
Disse 3 Odense-aviser samt Fyns Social-Demokrat har selvfølgelig også været udbredt og læst i Aarup-området.

Hilmar Baunsgaards aktie

Hilmar Baunsgaard, der var statsminister fra 1968-1971, var valgt i Middelfart-kredsen. Han havde aktier i Middelfart Venstreblad, der blev aktieselskab i marts 1901. H.W.

Assens

I Assens oplevede man også 4-blad-systemet med Assens Avis, der var radikal fra 1913-54 og aflægger af Middelfart Venstreblad. Assens Amtsavis (V) udkom fra 1887-1954, Assens Socialdemokrat fra 1906-62 og endelig den konservative Assens Amts Dagblad fra 1913-31.

Middelfart

Mellem Middelfart og Aarup/Rørup blev Middelfart Venstreblad efterhånden helt dominerende avis, og den stod særligt stærkt i byer som Ejby, Gelsted og Nr. Aaby. Den havde også godt fat i Rørup, der tidligere hørte til Middelfart-kredsen, men der blev også solgt et pænt antal i Aarup-området, ikke mindst pga. aflæggeren Aarup Venstreblad, der udkom som særlig Aarup-udgave med lokale artikler og annoncer i årene 1917-32.
Middelfart Venstreblad kom på gaden den 1. okt. 1892 som aflægger af Svendborg Avis og på initiativ af læge Dreyer fra Nr. Aaby. Den blev helt selvstændig i 1901, hvor der blev stiftet et aktieselskab.
Denne avis var dog ikke det første medie, der fik en aflægger i Aarup, der blev grundlagt med jernbanen i 1865 og havde 787 indbyggere i 1901 (i dag ca. 3200).

 

Op til 1918 blev der stadig brugt gotisk skrift i Middelfart Venstreblad og i aflæggerne Aarup Venstreblad (1917-32) og Assens Avis (1913-54). De to klip fra Aarup Venstreblad er fra henholdsvis april 1918, hvor der var kampe i Belgien under 1. verdenskrig, og fra dec. 1926, hvor der lige havde været folketingsvalg i Danmark. Efter det valg blev Madsen Mygdal (V) statsminister. H.W.

Op til 1918 blev der stadig brugt gotisk skrift i Middelfart Venstreblad og i aflæggerne Aarup Venstreblad (1917-32) og Assens Avis (1913-54).
De to klip fra Aarup Venstreblad er fra henholdsvis april 1918,og fra dec. 1926. H.W.

Aarup

Allerede i 1881 udkom Aarup Avis, der var en konservativ aflægger af Bogense Avis (K,senere V). Efter en periode uden lokale aviser udkom Aarup folkeblad som aflægger af Assens Amts Avis (V) i perioden 1889 – 1908. Den havde urmager Marcussen som lokal medarbejder.

Den næste i rækken af lokale aviser var Aarup Avis 1900-1954. Den var aflægger af Middelfart Avis og havde forfatterinden Charlotte Ejlersgaard som lokal journalist, mens Julius Ejlersgaard redigerede moderavisen i Middelfart.
Fra starten var Fyens Stiftstidende mest en lokal Odense-avis, der lidt ironisk kaldte Fyns Tidende for “halmpressen” pga. dennes tilknytning til landbruget, mens man omvendt på Fyns Tidende omtalte konkurrenten i byen som “Tante Stiften”.

Disse 2 aviser har i perioder begge haft lokalredaktioner i Aarup.

 

Folkebladets domicil ved Stationen i Aarup

Folkebladets domicil ved Stationen i Aarup

Aarup og Omegns Folkeblad/Folkebladet

Den faste søjle i Aarup har dog siden 1920 været Aarup og Omegns Folkeblad, der senere fik navnet Folkebladet.
Denne ugeavis kom første gang på gaden den 22. januar 1920, udgivet af brødrene Christian og Lars Jacobsen. Christian Jacobsens søn, Leo Jacobsen, kom i lære på virksomheden og købte den i 1965. Senere kom hans 2 sønner, Ole og Claus Jacobsen, også ind i firmaet efter at være blever uddannet i faget. De blev medejere fra 1991.
Oprindeligt blev denne ugeavis udsendt i en radius af ca. 11 km., i dag udkommer den i hele Assens Kommune og i visse tilgrænsende områder. Denne avis, der både har mange annoncer og en hel del artikler om lokale forhold, har som alle andre aviser over få år skiftet de gutenbergske blytyper ud med de mest moderne produktionsformer. 

Forsiden på Aarup.dk den 19. januar 2015

Forsiden på Aarup.dk den 19. januar 2015

Aarup.dk

I januar 2014 blev der stiftet en forening, der fik Henrich Svendsen som den første formand. Foreningen har til formål at bringe oplysninger om stort og småt inden for postnummeret 5560 Aarup.
I paragraf 2 står der: Foreningens formål er at styrke sammenhold, erhverv, bosætning, kultur, turisme og markedsføring ved at skabe en platform for formidling af information om 5560 Aarup.
I et vist omfang bringes der også annoncer, der skal finansiere de nødvendige udgifter. Der skal holdes generalforsamling hvert år senest i marts, og det daglige arbejde klares af bestyrelsen og af en IT-mand.
I løbet af efteråret har Aarup.dk haft fokus på væksten i vores lokalområde, og vi glæder os over de gode udsigter for Aarup-området. Vi bringer også en aktivitetskalender og vil tage flere temaer op efterhånden.
Vi blev ét år den 8. januar 2015, så vi er 94 år yngre end Folkebladet. Pga. vores ungdom er vi et papirløst medie.

Aarup.dk ønsker Folkebladet hjertelig til lykke med de 95 år.

Skrevet af Hans Walmar

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.