Markbrand ved Skydebjerg

Markbrand mellem Skydebjerg og Aarup

Markbrand mellem Skydebjerg og Aarup

På grund af det tørre vejr, måtte det lokale brandvæsen torsdag sidst på eftermiddagen rykke ud til en markbrand mellem Skydebjerg og Aarup.

Den kraftige røg, der drev hen over Assensvej, forårsagede et mindre færdselsuheld. Det skete kun materielskade ved uheldet, men for at forhindre yderligere uheld måtte vejen spærres i en times tid, indtil branden var under kontrol.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.