Louise Trankjær – forfatter og sprogvejleder

Faglig baggrund
Louise Trankjær, der er bosat i Aarup, er uddannet i litteraturvidenskab, og det har involveret omfattende studier i litteraturen/litteraturhistorien på både dansk/nordisk, engelsk, tysk og fransk, desuden selvfølgelig også en del grammatik, så ”sprog- og litteraturværktøjet” er i orden.

Hun har ud over bogskrivning også beskæftiget sig med oversættelse fra dansk til engelsk og omvendt. I øvrigt var den første roman oprindeligt skrevet på engelsk. De skrevne bøger er i øvrigt udelukkende fiction.

Oversættelse og tekstskrivning
Men hun nøjes ikke kun med at skrive bøger selv, idet hun også påtager sig opgaver som redaktør og vejleder, når andre vil skrive tekster eller hele bøger. Og som nævnt bliver det også til oversættelsesarbejde.

Louise Trankjær udfører også gerne skriveopgaver for (lokale) virksomheder, og det kan både være korrekturlæsning og egentlig brev- eller tekstskrivning efter et mundtligt oplæg.

Ligeledes læser hun også gerne korrektur på andres litteraturarbejder.

Bøgerne
Louise har for nylig fået udgivet bogen ”Stalingrads Engel”, der kan købes i den lokale boghandel i Aarup. Den er lavet i et vist samarbejde med Thorkild Thellefsen, der især har leveret historisk baggrundsmateriale om det dramatiske slag ved Stalingrad ved jul/nytår 1942/1943.

Denne bog vil senere i oktober blive mere udførligt omtalt her på mediet Aarup.dk

Den sidste roman var nummer tre, men der flere på vej, egentlig er de allerede skrevet, men der vil udkomme én mere om året de næste 4 – 5 år, det er overvejende fantasi-bøger.

En ny historisk roman er også på vej, den vil handle om en overlæge, der forudser patienters død – men han betragter dem som objekter – og hvem har lyst til det?

Privat undervisning i dansk og engelsk
Ud over at tilbyde sprog- og redigeringshjælp til forfatterspirer og virksomheder, tilbyder Louise også gerne faglig hjælp til gymnasie- og folkeskoleelever i litteratur samt mundtlig og skriftlig formidling (herunder grammatik) i både dansk og engelsk.

Kontakt
Louise Trankjær, Vestergade 67, 5560 Aarup, tlf. 61331602
Læs mere på www.skrivforlivet.dk
Mail:

H.W./Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.