Kommentarer om boligbehov i Aarup

Det gamle posthus i Aarup der i dag er lavet om til lejligheder. Foto:MJ

Det gamle posthus i Aarup der i dag er lavet om til lejligheder. Foto:MJ

For kort tid siden bragte vi på Aarup.dk en artikel om behov for 50-60 nye boliger i Aarup bymidte.
Vi har derfor bedt de 3 politiske partier, der er repræsenteret i 5560 Aarup om en kommentar.
 
Leif Rasmussen, Socialdemokraterne
I følge ham er der ikke konkrete planer for lejeboliger i Aarup, men han mener, at Aarup klart har brug for leje-, eje- og andelsboliger, så tilflytningen kan øges.
Men man bør også tænke på de mennesker, der vil flytte fra landområderne ind til byen – måske for at nyde deres otium der, slutter han.
 
Venstre ved Lars Kr. Pedersen, Dan Gørtz og Henning Jensen
De ser med stor tilfredshed på, at Aarup er vokset med 15% på 10 år – det højeste på Fyn. Og det skyldes især den planlægning, der startede i den tidl. Aarup Kommune, mener de.
Men udviklingen skal fortsættes – og det skal ske ved flere parcelhuse mellem Assensvej og Ørsbjerg samt ved mere tæt lav bebyggelse.
Men der skal også være byfornyelse med flere lejligheder nær Bredgade og stationen. Og en del af indpendlerne må gerne bosætte sig i byen, mener de.
Alt dette vil kunne støtte de gode butikker, siger de tre Venstremænd.
 
Poul Poulsen, Radikale Venstre
Han udtaler, at han allerede i 1998 forsøgte at rejse debat om lejeboliger i Aarup, da der bl.a. manglede lejeboliger til medarbejdere på Dan Foam. Men det vandt ikke politisk gehør, siger han i dag.
Han kender ikke kilderne i artiklen, men nye lejeboliger bør skabes ved “byfortætning” – altså ved at bygge i 2-3 etager i bymidten.
Det kan i følge ham ske ved torvet, Humlehyttens areal eller over for stationen. Men han nævner også Uglebjergvej, posthusgrunden og området nord for stationen ved Erholmvej som muligheder.
Og slutteligt nævner han, at kommunens andel på 10% bør lægges ind i budget 2017 og overslagsår.
 
H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.