Kom til Aarup Lokalråds årsmøde

Torsdag den 16. marts kl. 19.00 på Industrien.
Her kan du være med til at skabe AARUPS fremtid.

Ud over de formelle punkter på dagsordenen, vil der være mulighed for at komme med indlæg og forslag til, hvad Lokalrådet skal beskæftige sig med det kommende år.
Skoleinspektør Poul-Erik Svendsen vil på årsmødet komme med et indlæg om Aarupskolens betydning for lokalsamfundet nu og i fremtiden.
Hvis du ønsker at gøre en forskel ved at være en del af bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte Lokalrådets formand:
Kjeld Alsholm på tlf: 4083 9274, eller skrive en mail til: .

Dagsorden iflg. Vedtægternes § 4:
1. Valg af dirigent
2. Lokalrådets beretning for året 2016, samt gennemgang af de kommende aktiviteter for 2017.
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer. 4 er på valg
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag til vedtagelse på årsmødet, skal være formanden i hænde senest den 8. marts 2017.
Vedtægter og bestyrelses sammensætning kan ses på https://aarup.dk/da/aarup-lokalraad/medlemmer-aarup-lokalraad/

 

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.