Kirker og sogne i 5560 Aarup – efterår 2020

I kirker og sogne i 55660 Aarup er der planlagt såvel gudstjenester som en række aktiviteter. Såvel gudstjenester som arrangementer er dog påvirket af restriktioner og retningslinjer i forhold til begrænsning af covid-19.

Gudstjenester

I Aarup og Rørup Kirker er der nogle søndage to gudstjenester. Dette sker på grund af begrænsningen i antal personer, der kan være i kirkerne samtidigt. Også i Orte, Skydebjerg og Kerte vil der i efteråret på skift være gudstjenester om søndagen samt i Kerte dåbsgudstjeneste på enkelte lørdage. I Padesø Kirke er der søndagsgudstjeneste hver 14. dag,.

I forbindelse med konfirmationerne den 30. august i Rørup samt den 5. og 6. september i Aarup holdes flere gudstjenester. Også i Orte Kirke er der to gudstjenester, når der er konfirmation den 29. august.

I Skydebjerg Kirke og i Kerte Kirke er der konfirmandindskrivning efter gudstjenesterne den 23. august, og i Orte Kirke er der konfirmandindskrivning efter gudstjenesten den 30. august.

Der er planlagt høstgudstjenester ved alle kirker i 5560 Aarup.

Babysalmesang og kor

I Aarup Kirke starter der et hold til babysalmesang den 12. august og et nyt hold igen den 16. september.

Fra henholdsvis tirsdag den 11. august og onsdag den 12. august begynder Aarup/Rørup voksenkor og Syngepigerne igen at øve ugentligt.

Kirkekoncert

Den 13. september kl. 15 er der kirkekoncert i Rørup Kirke med bl.a. kirkens organist Elisabeth Koch. I Kerte Kirke håber de, at de kan afholde forårets aflyste koncert med Stig Rossen søndag den 25. oktober.

Foredrag

Padesø Kirke har inviteret Mette Geil, der er præst i Rødding Frimenighed til at holde foredrag den 3. september om de faldne sønderjyder i 1. verdenskrig.

I Orte Sogn håber de på at kunne genoptage tirsdagsforedragene den 6. oktober, hvor direktør for Odense Zoo blandt andet vil fortælle om forvandlingen af Odense Zoo fra en lille lokal attraktion til en stor zoologisk have med national tiltrækningskraft.

Sogneudflugter

I Padesø Sogn håber de på at kunne tage på den årlige sommerudflugt tirsdag den 18. august, som er planlagt til at skulle gå til Tåsinge og Langeland. I Orte og Kerte Sogne har de planlagt sogneudflugt til Skarø søndag den 13. september.

Menighedsrådsvalg

Der er ved alle kirker nyvalg til menighedsrådene den 15. september.

Læs mere

Læs mere om gudstjenester og andre aktiviteter i kirkernes kirkeblade:

 

Skrevet af Annie Gaardsted Frandsen

 

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.