Jan Præstholm er ny direktør for Uddannelse, Børn og Familie i Assens Kommune

Det bliver Jan Præstholm, der fra den 1. april bliver ny direktør for Uddannelse, Børn og Familie i Assens Kommune. Det er dermed også en direktør, der har årelang og stor kommunal erfaring som direktør, der fremover skal stå i spidsen for fagområdet, herunder sikre den politiske betjening af Uddannelse-, Børn- og Familieudvalget.

Jan Præstholm skal sikre, at der kontinuerligt skabes den nødvendige sammenhæng, koordinering og udvikling inden for fagområdet.
Ligeledes skal fokus være på det tværfaglige i forhold til resten af organisationen, herunder at understøtte og sikre samspillet mellem
Ungeenheden og Beskæftigelsesområdet i forhold til at nå visionsmålet om, at ”alle unge skal være i uddannelse eller i job” i 2030, ligesom det tværfaglige samarbejde i forhold til Sundhedspolitikken er et fokusområde.

Borgmester Søren Steen Andersen siger:
”Med Jan har vi fået en særdeles kompetent direktør, der har en bred indsigt i det kommunale samt ikke mindst solid erfaring som direktør i flere kommuner. Jan får en stor opgave i at sikre, at Vision 2030 og vores nye børn og ungepolitik bindes tæt sammen, så der både sikres fremdrift i implementeringen af politikkens indsatser samt sættes en tydelig retning inden for fagområdet, så ambitionerne dér kan blive til virkelighed. Den helhedsorienterede indsats og arbejdet med at sikre alle vores børn og unge de bedste forudsætninger for det gode børne- og ungeliv, samt udviklingen af den almene inkluderende folkeskole vil være i fokus i de kommende år. Derudover står fagområdet over for opgaven med at udmønte og realisere flere af Byrådets ambitiøse politikker. Der er f.eks. et stærkt fokus på sundhedsfremme og forebyggelse for børn, unge og deres familier – både den fysiske og den mentale sundhed for alle og især for de sårbare og særligt udfordrede familier. Jan kommer med stor erfaring og kompetencer inden for børn og ungeområdet, som jeg er sikker på, at vi kan drage stor nytte og gavn af i Assens Kommune.”

Den nye direktør glæder sig til at tiltræde stillingen:
”Jeg ser rigtig meget frem til at blive en del af holdet i Assens Kommune. Der er en spændende udvikling i gang, ikke bare på børne- og ungeområdet, men i kommunen generelt. Det giver gode vilkår for at indfri ambitionerne om at skabe de bedste forudsætninger for et godt børne- og ungeliv. I det hele taget synes jeg rigtig godt om, at der i Assens Kommune er et stort fokus på fællesskabets betydning. Det flugter godt med mine egne ledelses- og livsværdier” siger Jan Præstholm og slutter:

”Sidst men ikke mindst, glæder jeg mig til at hilse på mine nye medarbejdere, lederkolleger samt politikere, og jeg ser meget frem til
samarbejdet med ansatte såvel som Byrådet.”

Jan Præstholm er 53 år, er uddannet lærer fra Herning Seminarium og har bl.a. suppleret sin uddannelse med en master i offentlig ledelse. Han kommer fra en stilling som direktør for Børn og Skole, Pleje og Omsorg i Tønder Kommune. Han har desuden tidligere været direktør for Børn og Ungeområdet i Svendborg og Århus Kommune. Privat bor Jan Præstholm i Svendborg med sin kone, som han har to voksne børn sammen med.

Der var 29 ansøgere til stillingen som direktør.

Yderligere oplysninger
Borgmester Søren Steen Andersen, tlf. 29379065
Kommunaldirektør Finn G. Johansen, tlf. 23606550
Jan Præstholm, direktør for Uddannelse, Børn og Familie, tlf. 28725248

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.