Information fra Assens Forsyning vedrørende kloak-arbejde i Grønnemose.

Information fra Assens Forsyning vedrørende kloak-arbejde i Grønnemose.

Har I spørgsmål eller andet, er I velkommen til at sende dem til så vil vi formidle videre/spørge til projektet og vende tilbage med svar.

HOVEDVEJ
Set i forhold til kloakprojektet er vores entreprenør på vej på tværs af Gl. Hovedvej. Derefter fortsætter arbejdet mod øst langs Gl. Hovedvej i den nordlige vejside.

Der etableres afspærring af den nordlige side af vejen.

Trafikken vil fortsat blive opdelt, så biler fra Odense mod Middelfart holdes på den ensrettede Gl. Hovedvej, og biler fra Middelfart til Odense føres over Industrivej.

Der vil være mulighed for ind-/udkørsel fra alle ejendommene langs Gl. Hovedvej, men når gravearbejdet er ud for en indkørsel, vil det midlertidigt være nødvendigt at parkere andetsteds langs vejen.

Men entreprenøren informerer forud for lukning af de enkelte indkørsler, så der er mulighed på at få bilen ud, og de gør mest muligt for at reducere tiden, hvor man ikke kan tilgå sin indkørsel.

Arbejdet i den nordlige side af Gl. Hovedvej forventes at pågå til ultimo marts.

Når den nordlige side af hovedvejen er afsluttet, vil vores entreprenør indstille arbejdet på Gl. Hovedvej kortvarigt for at gøre plads til Assens Kommunes entreprenør, der skal bruge Gl. Hovedvej i hele vejens bredde.

Når Kommunen har udført deres arbejde, vil Assens Forsynings entreprenør igangsætte arbejdet i Gl. Hovedvejs sydlige side. Når dette sker, vil Gl. Hovedvej igen blive ensrettet mellem Skolevej og Bogensevej på samme måde, som den er nu, hvor trafik fra Odense mod Middelfart holdes på Gl. Hovedvej.

På nuværende tidspunkt forventes kloakprojektet i den sydlige side af vejen at skulle udføres i perioden medio april til ultimo maj/primo juni. Der kan selvfølgelig ske forskydning i tidsplanen, men sådan forventer vi, det kommer til at forløbe.

SKOLEVEJ/HESMOSELUNDSVEJ
Samtidig arbejder vores entreprenør på Skolevej. Skolevej vil være spærret for gennemkørsel, men åben for beboerkørsel på begge sider af udgravningen. Beboerne skal holde sig orienteret i forhold deres indkørsler, så de ved, om de kan komme til deres ejendom fra syd eller nord. Skolevej forventer vi at arbejde på frem til omkring 1. marts.

Når entreprenøren har arbejdet sig forbi Hesmoselundsvej, vil der kort efter starte endnu et gravehold op, som får til opgave at arbejde sig ind ad Hesmoselundsvej. Allerede nu er interimsvejen fra Snerlevej til Dybmosevej åben, og det vil den forblive, så alle områdets beboere har mulighed for at køre ud.

Vi forventer at starte op på Hesmoselundsvej om ca. 1 uge. På nuværende tidspunkt er vi stødt på meget grundvand og blød underbund, der driller os, men vi håber på at kunne kæmpe os igennem det.

ÅBEN SKURVOGN
I forbindelse med projektet holder vi løbende ”Åben skurvogn”, hvor hver ejendom der direkte berøres af kloaksepareringen bliver inviteret til at dukke op i vores skurvogn fra kl. 15 til kl. 17 en hverdag.

Der deles invitationer ud løbende, som vi nærmer os, og invitationen vil typisk komme en uge i forvejen. Det bliver afholdt i flere omgange, så vi inviterer i grupper, så man ikke oplever, at der går for lang tid fra arrangementet afholdes, til vi graver ud for matriklen.

Men der vil til dette være mulighed for at snakke om alle emner, som man skulle have spørgsmål til i forbindelse med arbejdet. Typisk vil det være hver matrikels afløbsforhold og placering af nye stik, som vi gerne vil høre til, men skulle der være andet, snakker vi meget gerne om det.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Fik du forresten læst?

Bogmærk Permalink.