Industriens Foredragsforening efterår 2021

Årsmøde

Den lokale foredragsforening, der har hjemsted på Industrien, har holdt årsmøde med nogen forsinkelse pga. coronaen. Året 2020 var præget af kun få foredrag – og ret få tilhørere, heraf de fleste seniorer. Det førte til et underskud på knap 1600 kr., men alligevel fastholdes kontingentet på kun 50 kr., så alle kan være med. Samtidig betyder et medlemskab, at entréen så kun er 60 kr. – mod normalt 80 kr.

Bestyrelse
Eva Hansen og C.C. Horn Andersen blev valgt til bestyrelsen for 2 år, mens Mogens Carlsen, Henning Frandsen og Hans Walmar er på valg i 2022. Winnie Damgaard er ny revisor.

Hjælpere ses gerne
Hvis et af bestyrelsesmedlemmerne har forfald ved et foredrag, kniber det med at udfylde alle roller. Derfor efterlyser bestyrelsen et par medhjælpere, der kan træde til, når det er nødvendigt.

Kommende foredrag

Trankebar – tidligere dansk koloni
Onsdag den 29. september kl. 19 fortæller Poul Petersen om Trankebar, der var dansk koloni i 225 år indtil 1845 – og om nutidens dansk-indiske kulturcenter.

Mit liv med bøger, blomster og børn
Louise Trankjær bor i Aarup og er forfatter, oversætter og redaktør. Hun fortæller om nogle af sine værker og sit arbejde i øvrigt. Det sker på Industrien den 27. oktober kl. 19 – 21.

Et strejftog i højskolesangbogen med Lisbeth Nielsen
Den 17. november kl. 19 – 21 vil Lisbeth Nielsen, bosat i Aarup og pensioneret musiklærer, guide os rundt i højskolesangbogen.

Fiskeri ved Lillebælt med Allan Buch
Allan Buch kommer til Industrien onsdag den 19. januar 2022.

Han er fisker, fiskehandler ved Skrillinge Strand, fiskeriteknolog og formand for Bælternes Fiskeriforening.

Han vil fortælle om fiskeri før og nu, om marsvin, tun og andre fisk, uddannelse, afsætning og eksport, fiskekvoter, EU’s betydning, forskning og lovgivning. Samtidig er han meget villig til at besvare alle mulige spørgsmål.

Læs mere om de enkelte foredrag – og om foreningen på www.industriensforedragsforening.dk

Forud for hvert foredrag vil der blive udsendt en nærmere beskrivelse, og den kan ses på medierne www.aarup.dk og i Folkebladet.

Man kan desuden se foreningens opdaterede brochure i foyeren på Industrien, Bredgade i Aarup.

H.W./Aarup.dk

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.