Gudstjenester i nye rammer

Præster og menighedsråd i de seks kirker i 5560 Aarup har nu haft mulighed for at se på retningslinjerne fra kirkeministeriet, og har fundet rammerne for de første gudstjenester.

Aarup og Rørup Sogne

I alle kirker er deltagerantallet blevet begrænset, i Aarup og Rørup sogne er deltagerantallet således sat til henholdsvis 18 og 12 deltager.  Man skal derfor, hvis man vil være sikker på en plads, tilmelde sig til enten sognepræst Rikke Steen Knudsen eller kordegn Kuno Ringer. Læs mere herop på hjemmesiderne for Aarup og Rørup Kirker.

Ved Aarup og Rørup Kirker er de glade for at kunne holde gudstjenester igen, men de bliver ikke som tidligere, i hvert fald ikke endnu. På de to kirkers hjemmesider er der oversigter over de kommende gudstjenester.  Det bliver  de første uger uden nadver og kirkekaffe.

Kerte, Orte og Skydebjerg Kirker

I Kerte, Orte og Skydebjerg kirker bliver kirkegængerne udstyret med et salmeark. Har man en favoritplads er det ikke sikkert, at man kan sidde her, for der må kun siddes på hver anden kirkebænk, og man må heller ikke sidde ved siden af hvem som helst. Men man må synge sammen.

I de første uger er der heller ikke altergang i Orte, Skydebjerg og Kerte, men den kommer igen! Indtil da er der ved tre kirker altid en mulighed for, at man beder præsten om en altergang på et andet tidspunkt, for sig selv eller sin familie. I kirkerne bliver det også snart muligt at synge trosbekendelsen igen.

Se de kommende ugers gudstjenester ved Kerte, Orte og Skydebjerg kirker på  sogn.dk.

Ved de tre kirker, er der i den kommende tid nogle særlige gudstjenester, hvor der allerede nu bliver taget hånd om konfirmationerne. Udfordringerne er særligt to gudstjenester, som er planlagt til at foregå udendørs. Den ene er Orte Kirkes traditionelle friluftsgudstjeneste på Assistens Kirkegården på Orte Vejsmark. Datoen har længe ligget fast til søndag d. 14. juni kl. 11.00. Den anden er Sankt Hans gudstjenesten d. 23. juni i Kerte Kirke, som indleder Sankt Hans fejringen med efterfølgende bål og arrangement på Toften over for Kerte Kirke. Forsamlingsforbuddet betyder, at der i øjeblikket kun må samles højst ti personer udendørs, hvis de har det samme formål med at samles. Deltagergrænsen forventes at blive hævet, men der er fortsat lidt usikkerhed om det sker, og hvor mange, der så må samles.

Padesø Kirke

Padesø Kirke forventer at holde en almindelig gudstjeneste med altergang pinsedag og masser af dejlige pinsesalmer. Brødet vil blive uddelt med handsker eller en tang, og i stedet for at folk lader deres bæger stå på alterskranken, skal de tage det med sig og sætte det på et bord, der stilles op til lejligheden.

 

Skrevet af Annie Gaardsted Frandsen

 

 

 

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.