Generalforsamling i Aarup.dk

Foreningen Aarup.dk indkalder hermed til Generalforsamling

Tid: Tirsdag den 15. marts kl. 19:30
Sted: Galleriet på Industrien i Aarup

Dagsorden
1)      Overblik og gennemgang af artikler på www.aarup.dk samt lidt brugs-statistik

2)      Debat om indhold og annoncepriser på hjemmesiden

3)      Generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning og plan for det kommende år
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag (Forslag sendes skr. til formanden senest mandag den 8. marts)
  5. Vedtægtsændringer
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
  8. Valg af en revisor
  9. Eventuelt

4)      Fortsat debat

Venlig hilsen
Foreningen Aarup.dk

Henrich Svendsen

 

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.