Formandsberetning Aarup Lokalråd

Årsmøde på Kulturhuset Industrien  22.3.2018 

Aarup Lokalråd har nu eksisteret i 2 travle og begivenhedsrige år, og det er nu igen tid til at slå op i scrapbogen for at få et tilbageblik over de aktiviteter, der er gennemført for at få Aarup på ”verdenskortet” her på Fyn.

Har vi opnået den forventede succes – skal der justeres på vores markedsførings indsats – har vi tilstrækkelig med penge der kan matche vore ambitioner – skal vi skrue op eller ned på vores aktivitetsniveau – kan vi tiltrække den nødvendige frivillighed – hvordan sikrer vi et afgørende samarbejde de mange foreninger og erhvervslivet imellem. Ja der er mange spørgsmål og opgaver der trænger sig på.

Alt sammen små puslebrikker der samlet gerne skulle få Aarup til at fremstå som det optimale billede af en by, hvor der er plads til det gode liv – tæt på storbyen.

Lokalrådet er jo sat i verden for at skabe mere liv, bevare og udvikle Aarup som attraktiv by for erhvervslivet, handelslivet, borgerne og kommende tilflyttere.

Vi der bor her i byen har således hver især et ansvar for at medvirke til at skabe Aarups fremtid, idet vi ikke kan påregne at andre planlægger og implementerer det der skal til, for at Aarup fortsat kan omtales som et ”et dejligt sted at vokse op”. Når vi sætter rosende ord på Aarup, ja så forpligter det.

Lokalrådet kan ikke selv skabe alle de elementer, der samlet gør Aarup til det den er, og det er heller ikke tanken. Lokalrådets opgave er at samle og formidle de mange gode historier, der gerne skulle skabe appetit, primært blandt børnefamilier på hele Fyn.

Det er derfor en stor fornøjelse at se den store kreativitet og utrættelig aktivitet, der udfoldes hos byens mange foreninger. Uden disses tiltag var Aarup ikke det den er i dag. Der skal derfor lyde en stor og velment og opmuntrende tak, til alle de frivillige, der er med til at holde foreningerne i gang.

Dialogmøder med udvalgte politikere
I forbindelse med Kommunens ønske om oprettelse af Lokalråd, blev det samtidig besluttet at Lokalrådene fremadrettet har ret til et årligt dialogmøde med en udvalgt gruppe, bestående af 5–6 politikere.

Dialogmødet er tænkt som en af grundpillerne til at fremme dialogen mellem de enkelte lokalsamfund og det samlede byråd. På møderne sætter vi selv den dagsorden, der efter vores skøn har mest betydning for Aarup. Vi går målrettet efter resultater, og følger skarpt op vore holdninger og ønsker.                  

Vi begrænser os ikke til dette ene årlige møde, men vil løbende blande os i de politiske beslutninger som kan få betydning for vores by.

Herudover fører vi en jævnlig dialog med, og orienterer, vores 5 lokale politikere. Vi føler at det er vigtigt af netop denne gruppe, løbende bliver orienteret om vores projekter i Aarup, og håber naturligvis på udstrakt opbakning.

Sammenfattende opfordring : Byrådet bør tænke mere Aarup.

Lokalrådets økonomi
Grundlaget for Aarup Lokalråds økonomiske formået er et årligt tilskud på 15.000 kr. fra Assens Kommune. Det kommer vi desværre ikke ret langt med. Kan vi ikke formå at få politikerne til at skrue op bevillingerne, spår jeg desværre ikke Lokalrådet en særlig lang karriere.

Herudover er der – indtil videre – mulighed for 1 gang om året at søge midler i Lokalsamfundspuljen, men som I sikkert har bemærket, er det det rene lotteri. Vi har altså ingen garanti for at de aktiviteter vi planlægger, overhovedet kan blive en realitet.

I 2017 søgte vi om 40.000 kr. til vores markedsføringskampagne. Vi fik da heldigvis bevilget 25.000 kr. hvilket vi selv sagt var taknemmelige for, men resten af pengene måtte vi så ud og støve op hos beredvillige sponsorer.

Vi er med andre ord fuldstændig afhængige af, at lokale virksomheder kan se en fordel I at yde os en tiltrængt økonomisk håndsrækning, og det er naturligvis ikke holdbart på sigt.

Hvis Kommunen virkelig mener noget med Lokalrådene, bør der stilles en rimelig pose penge til rådighed, ellers….

Markedsføring af Aarup
Vi gik så i gang med at markedsføre Aarup, og ganske uventet fik vores kampagne  – FLYT til Aarup – en hel ny dimension med en uopfordret henvendelse fra en 20-årig frisk Aarup dreng, der allerede i folkeskolen fik interesse for produktion af video film.

Mathias Jørgen fik os så at sige op i helikopter niveau. Han havde nemlig specialiseret sig i video optagelser med drone.

Netop Aarup set fra luften var allerede et ønske i Lokalrådet, men først da Mathias og dronen meldte sig på banen, blev der udfærdiget drejebog til filmen om Aarup, der skulle skildre byen lige midt i naturen, sætte fokus på det optimale bosætningssted for pendlere, fortælle om særdeles fordelagtige priser på parcelhuse, sætte fokus på forenings- og kulturlivet og endelig en fortælling om byens mange specialbutikker.

Vi tog chancen. Efter en prøvefilm, og tilsagn om ekstra tilskud fra en sponsor, blev det hurtigt besluttet at entrere med den lokale drone expert.

Fortællingen med de mange budskaber blev smukt komponeret af Mathias og det flotte resultatet kan bla. ses som forfilm her i biografen eller på Lokalrådets Facebook side eller på youtube.

Der henvises iøvrigt til filmen i alle de opslag vi foretager på Facebook, og alene her er filmen nået ud til mere end 18.000 facebook brugere.

Promovering af byggegrunde
For at sikre et større salg af kommunale byggegrunde, blev Aarup Lokalråd tilbudt at medvirke til udfærdigelse af en Kommunal grundsalgskampagne, bestående af 3 korte video indslag. Kampagnen blev 75% finansieret af Assens Kommune og resten af lokalrådet.

Hovedbudskabet i kampagnen handlede om, at sætte spot på Aarup som det helt rigtige sted til drømmehuset.

Historien om hvorfor Aarup bør vælges, blev præsenteret af Johanne og Jason Hill, der selv er tilflytterfamilie fra Odense. Det var deres egne oplevelser og krav til deres næste bosted, der blev udslagsgivende for valg af indhold til video filmene.

Der skulle være en god skole med klassetrin o til 9 klasse, perfekte dagtilbud til familiens første barn, gode kultur og fritidstilbud, samt god infrastruktur. Alt sammen blev bundet sammen under mottoet – Flyt til Aarup – et dejlig sted at vokse op.

Kampagnen blev præsenteret på kommunens og Lokalrådets facebook sider, i aviser og lokalblade i ugerne 41 til 43, og som et helt ekstraordinært tilbud fra kommunen, blev Aarup promoveret via Biograf reklame i Odense, i hele oktober måned.

Et fantastisk tilbud fra kommunens kommunikations afdeling, som vi modtog med stor tak.

Når vi nu var i gang, blev det til en ekstra film med tilskud fra Aktive ældre, der sætter fokus på det helt unikke fristed for seniorer, i den gamle Aarup Hal.

Køb ”billigt” parcelhus i Aarup
Under mottoet  ” Er der for mange Odenseanere” – lancerede vi i samarbejde med Nybolig en kampagne målrettet til børnefamilier i Odense området.

Har i ”storhedsvanvid” og en pladskrævende familie – så flyt til Aarup. Her kan i få det hele for det halve.

En præsentabel villa med plads til en stor børnefamilie kan nemlig købes i Aarup til kurs 60, i forhold til f.eks. en tilsvarende villa i Tarup eller Dalum.

Der er faktisk så mange penge at spare ved at købe en villa i Aarup, at den ene forælder f.eks. kan vælge at gå på halv tid mens børnene er små, købe en ekstra bil, eller få råd til drømmerejsen – et halvt år i Australien eller New Zealand.

Kampagnen blev fulgt op med video klip fra nogle af de parcelhuse der var til salg i Aarup. Alt sammen Boostet på vores Facebook side til segmentet børnefamilier, i hele Odense området.

Vi bruger Facebook aktivt
Hvad er så formålet med vores facebook side? Jo det er Lokalrådets levende talerør, der gerne skulle få budskaber og positive fortællinger om Aarup, langt ud over bygrænsen, samtidig med at være en samlende aktivitets portal  for borgerne i Aarup.

I et oversvømmet mediemarked, skal vi forsøge at få lagt kimen til en reel interesse for at flytte til Aarup. Det er ikke nemt at spore en effekt heraf, bortset fra at vi kan konstatere at vore budskaber bliver bragt ud til og liket af et stort antal facebook brugere.

Men vores filosofi er gentagelse af vores budskab – Flyt til Aarup – igen og igen.

Tilbud til foreninger i Aarup
Lokalrådet opslår løbende egne historier og budskaber, men det alene gør jo ikke Aarup til et spændende, pulserende og optimalt bosætningssted.

Vi behøver hjælp fra alle byens foreninger, der i det daglige arrangerer utallige spændende aktiviteter.

Det vil vi gerne formidle under mottoet :  Kom til Aarup – det er her det sker.

Det er oven i købet gratis for samtlige foreninger her i Aarup, og så bliver budskabet boostet ud til omkring 2 til 3.000 facebook brugere pr. opslag.

Vort tilbud har åbenbart ikke rigtig bundfældet sig i alle foreninger endnu.  Vi agter derfor at kontakte samtlige foreninger, med det formål at få hjælp til vores projekt om at gøre Aarup attraktiv, men samtidig også for at gøre foreningerne en tjeneste med at udbrede kendskabet til de mange møder, aktiviteter, koncerter, opvisninger og meget mere.

Det eneste vi kræver, er blot at få vores genkendelige logo med i toppen af annoncen.

De gode historier om Aarup kan ikke fortælles for tit.

Vi  ”søger” flere følgere
Facebook ændrer konstant betingelserne for annoncering, de såkaldte algoritmer, der bevirker at vore opslag ikke altid kommer ud til de mange der har valgt at følge vores side.

Der er forskellige muligheder for at sikre at alle vores følgere får vores budskaber. Bla. kan vore følgere ændre opsætningen fra  – Standard Følger – til  SE FØRST.

Men det der nok virker allerbedst er, hvis vi kan få så mange som muligt til at dele vore budskaber. Så hermed en opfordring – hjælp os med at dele…

Antallet at følgere er nu oppe på 975, men vi vil iværksætte nye aktiviteter, der gerne skulle få antallet til at stige til 1.500 ved årets udgang.

Er du ikke følger….. så endnu en opfordring…. Bliv det nu….

Fokus på butiksgaden og erhvervsvirksomheder
I fortællingen om Aarup, er det også vigtig at ha´ fokus på om handelslivet i Aarup rykker. De mange specialbutikker er nemlig  en af grundpillerne, hvis Aarup fortsat skal være attraktiv for nytilflyttere. Heldigvis ser vi en positiv udvikling, hvor flere butikker har skiftet adresse med det formål at finde større og bedre egnede lokaler. ”Hullerne” er igen fyldt ud, med nye og initiativrige butikker.

På samme måde er byens erhvervsvirksomheder en vigtig brik for Aarup. Vi vil gerne understøtte kommunens strategi om øget erhvervsudvikling langs den Fynske motorvej, så der benytter vi enhver lejlighed  til at opfordre / tilskynde virksomheder og butikker til at slå sig ned i Aarup. Det sker via opslag på vores Facebook side under Logoet ” Flyt til Aarup med din virksomhed eller din butik.

På den måde får vi signaleret til omverdenen, at der er aktive kræfter og et godt investeringsmiljø  i vores by.

Vi sætter skub i visionerne,  men må tage en ting af gangen.
Vi har ikke valgt de lavest hængende frugter, men de opgaver vi vurderer vigtigst, og måske blev det så de mest tidskrævende.

Vi har igangsat planer om et nyt udstykningsområde til parcelhuse og lejligheder, samt igangsat planerne om en aktivitetspark mellem skolen og Fritidscenteret.

Borgermøde om Aarup Aktivitetspark blev blev afviklet i nov. måned 2017, med et stort fremmøde der gav den fulde opbakning til at arbejde videre med projektet.  Der kom mange kreative ideer på bordet, og det nedsatte udvalg bestående af repræsentanter fra skolen – Fritidscenteret – boldklubben og Lokalrådet, har siden arbejdet intenst på at udfærdige et skitse projekt der forventeligt kan præsenteres for kommunalbestyrelsen allerede ultimo 2018.      

Vælgermøde på plakaten
Politisk indblanding. Er det noget Lokalrådet skal beskæftige sig med. Det korte svar et Ja. Det er hele nøglen til at få gennemført det vi brænder for.

Derfor var det også helt naturligt at vi sagde ja til at afholde et vælgermøde i samarbejde med Aarup.dk . Fra starten var vi enige om, at skulle der være vælgermøde så skulle det ikke være på den gængse og helt traditionelle facon.

Nærmere den helt utraditionelle og humuristiske af slagsen, med Lasse Helner solo der skulle slå tonen an til den helt store kommunalpolitiske bagedyst.

Bagedyst i bogstavelig forstand. De politiske partier kunne kun deltage, såfremt de medbragte en kage, som skulle symbolisere partiernes program. Senere på aftenen skulle ”ræve” kagerne spises og skylle ned med en kop kaffe.

Aftenens programmet skulle naturligvis indeholde ”  sjove drillerier og ”varme” emner om Aarup, som partierne skulle afgive umiddelbare holdninger til. Fordelingen af emnerne blev afgjort ved lodtrækning, på den gode gammeldaws Jeopardy facon.

Emnet som de udvalgte sig, blev efterfølgende præsenteret med humuristiske video indslag, over emner der har stor betydning for Aarups fremtid.

Aftenen blev afsluttet med kåring af den bedste ”ræve” kage, og her trak socialdemokratiet, med Charlotte Vincent i spidsen, sig sejrrigt ud af valgmødet.

Målsætning for indbyggere
Lokalrådets målsætning omkring en stigning af indbyggertallet på 2% årligt frem til 2020, bliver kvartalsvis fulgt op med en statistik, der udfærdiges på baggrund af oplysninger fra Assens Kommune. Men da vi desværre ikke kan få relevante oplysninger om tilflyttere fra andre byer i Kommunen, bliver vores statistik desværre ikke særlig valid.

Vores spørgeskemaundersøgelse, der gerne skulle give os værdifulde oplysninger om, hvorfor Aarup vælges som det optimale bosted, bliver ligeledes ikke repræsentativ.

Vi opfordrer til stadighed kommunen til at forsyne os med de relevante oplysninger. Indtil videre dog uden resultat.

Da øget bosætning i hele kommunen, og dermed øgede skatteindtægter, er nøglen til den fremtidige udvikling, opfordres kommunen til at udfærdige en reel strategi, fokuseret mere målrettet på de enkelte byområder der allerede er udråbt som udviklingsbåndet.  Frem for promovering af Assens Kommune generelt, bør der i højere grad fokuseres og investeres direkte på den enkelte by. Det bør naturligvis ske i samarbejde med bl.a. Aarup Lokalråd.

Og nu skulle jeg så med stolthed kunne oplyse jer, at vi i det forløbne år har opnået vores mål med 2 % stigning i indbyggertallet i Aarup. Men jeg må desværre skuffe jer. Den skinbarlige virkelighed, tallene fra Danmarks statistik, viser kun en minimal tilvækst.

For kommunen som helhed er der sket en nedgang på i alt 62 personer. Så der er absolut plads til forbedringer. Det bestyrker os således i nødvendigheden af, at fortsætte og intensivere markedsføringen af Aarup, som det optimale valg.

Tak for samarbejdet
Med den lidt kedelige afslutning på min beretning, vil jeg dog gerne kvittere med en stor tak!

Tak til alle jer, der i årets løb har været med til at gøre Aarup Lokalråd til et aktivt, pulserende, meningsdannende, italesættende og borger inddragende råd.

Det gælder både alle jer, der har været repræsenteret i Lokalrådets bestyrelse, jer, der har brugt fritid på at engagere jer i de mange udvalg der har været nedsat i årets løb, og alle jer der via forskellige foreningers involvering i vores projekt, har ydet en kæmpe indsats.

Der skal også lyde en tak til vore formidlings samarbejds-partnere – Aarup.dk – Folkebladet – Stiftstidende og ikke mindst vores hovedsponsor i 2017,  Nybolig i Aarup samt  Folkebladet og Totalbanken.

Men jeg kan forsikre jer, Lokalrådet har ikke råd til at slappe af. Vi ønsker nemlig fortsat at gøre en væsentlig forskel for Aarup. Og jo, der er udfordringer nok til de næste par år.

Så derfor appellerer vi om fremtidig hjælp fra alle sider, og ikke mindst ser vi frem til, at byde velkommen til nye ansigter i Lokalrådets bestyrelse.

Med håbet om en lys fremtid for Aarup, overlader jeg herved beretningen til behandling, og forhåbentlig godkendelse af forsamlingen.

Tak for ordet.

Kjeld Alsholm                                                                                                                   
Formand for Aarup Lokalråd

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.