Foreningen Aarup.dk indkalder til Generalforsamling

aarupdk

Tid: Mandag den 23. marts kl. 19:30

Sted: Galleriet på Industrien i Aarup

 

 Dagsorden 

1)      Gennemgang af nuværende udseende og muligheder på www.aarup.dk

2)      Debat om indhold og fremtid for hjemmesiden

3)      Generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning og plan for det kommende år
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag (Forslag sendes skr. til formanden senest mandag den 16. marts)
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
  7. Valg af en revisor
  8. Eventuelt

4)      Fortsat debat

 Venlig hilsen

Foreningen Aarup.dk

 

Henrich Svendsen

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.