Assens Fjernvarme bliver endnu mere attraktivt

Assens Fjernvarme udsendte den 6. januar nedenstående pressemeddelelse. Af pressemeddelelsen fremgår det, at de forventer at sætte prisen ned med 12%.

Denne besked gør det endnu mere attraktivt at få fjernvarme til Aarup og omegn. Den sidste status viste, at Aarup og Skydebjerg desværre var et stykke fra målet på 60%, men måske kan pressemeddelelsen få lidt gang i tilmeldingerne.

 

 

Pressemeddelelse fra Assens Fjernvarme d. 6. januar 2022

Rekordresultat hos Assens Fjernvarme.

Året er gået bedre end forventet og der forudses et historisk stort overskud på mere end 10 millioner kroner.

I november kunne Assens Fjernvarme berolige kunderne med at de ikke ville blive ramt af den uro der har hersket i energimarkederne, men at fjernvarmeprisen derimod ville falde med 10% i år 2022.
Resultatet har vist sig at blive bedre end forventet, hvorfor varmeprisen reduceres med hele 12%.

”Medierne har i 2021 berettet om at husstande opvarmet med olie, naturgas, el-paneler og varmepumper kan imødese vilde prisstigninger på op til 10-15.000 kroner årligt. Tendensen tegner til at fortsætte i 2022 hvilket jo er yderst alvorligt for de berørte familier” – udtaler formand for Assens Fjernvarme Søren Edlefsen, og fortsætter

”Boliger opvarmet med fjernvarme er som udgangspunkt bedre stillet, og her i Assens kan vi ligefrem nedsætte prisen med 12% det kommende år. Opvarmning af et såkaldt standardhus på 130m2 og et forbrug på 18,1MWh kommer til at koste 9.496 kroner årligt inklusive moms”.

Assens Fjernvarme har i 34 år udelukkende produceret fjernvarme og strøm baseret på CO2 neutrale bæredygtige brændsler. I løbet af år 2021 er der etableret et nyt innovativt produktionskoncept bestående af solceller, vindmølle, biomassekraftvarme og en stor industriel varmepumpe.

”En væsentlig årsag til årets gode resultat er vores anlægskoncept. Det er særdeles fleksibelt og baserer sig på tanken om sektorintegration hvilket muliggør at vi kan udnytte at elpriserne til tider er meget høje eller lave alt efter om der er vind til landets vindmøller eller ej. Konceptet indebærer at varmeprisen kan holdes lav og stabil.
Vi har i bestyrelsen valgt at anvende årets gode resultat til dels at nedsætte prisen det kommende år samt afskrive ekstraordinært på de nye anlæg. Vi har for vane ikke at bruge penge før vi har tjent dem, og med tiltaget følges Energistyrelsens anbefaling om at stabilisere fremtidige varmepriser”.

Energistyrelsen gav i oktober tilsagn om et tilskud på 24,5 mio. kr. til etablering af en transmissionsledning fra Assens til Aarup og herudover tilslutning af de landsbyer, der ligger på transmissionsledningens vej. Såfremt projektet møder opbakning, vil det ny fjernvarmeområde kunne tilføje nuværende 3.450 forbrugere yderligere 2.000 forbrugere som primært anvender fossile brændsler.

”Jeg håber at forbrugerne i de ny områder bliver overbevist om at grøn omstilling og lave
varmepriser sagtens kan forenes, og at de indtænker klimaaspektet i deres overvejelser om at
tilslutte sig fjernvarme fra Assens. Vi har alle et ansvar overfor de kommende generationer til at udfase fossile brændsler hurtigst muligt” – slutter formand Søren Edlefsen

Yderligere information hos:Formand Søren Edlefsen, Assens Fjernvarme , telefon 6114 4852
Direktør Marc Roar Hintze, Assens Fjernvarme , telefon 2372 1321

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.