Fiskeruten åbnet

fiskerute indvielseAssens Kommune og Assens forsyning har pr. 29./4. officielt indviet fiskeruten rundt om Aarup by på en strækning af Brende Å – fra træbroen ved viadukten til Vestergade 40. Dvs., at alle med gyldigt fisketegn kan fiske på denne strækning. Børn under 18 år og pensionister over 65 år kan fiske uden.
Der er opsat fiskeplatforme, bænke og infotavler 2 steder – på hver side af rensningsanlægget.
Der var tale og snoreklipning af borgmesteren, og det blev bl.a. oplyst, at der er bækørreder, havørreder og ål i åen, men man må ikke tage fangsterne med hjem, fiskene skal sættes ud igen.
Og ål må man slet ikke fiske efter, og der må heller ikke anvendes agn, garn, langliner og ruser, ligesom det er forbudt at campere og tænde bål ved åen.
Denne tilladelse er en del af kommunens strategi for et godt fritidsliv.
 
fiskerute indvielse - børnSkolebesøg og spørgsmål
 
En del elever fra Aarupskolens 7. klasse var på besøg ved åbningen, og de havde travlt med at undersøge åens fauna under ledelse af biologi-, fysik- og matematiklærer Christina Estad. (foto)
 
Der blev også rejst et par supplerende spørgsmål fra de tilstedeværende, fx:
1. Hvorfor er der ikke en tysk tekst på informationstavlerne, men kun dansk og engelsk?
2. Hvorfor er der ikke en infotavle i begge ender af strækningen, så det bliver helt tydeligt, hvor der må fiskes?
“Det er helt relevante spørgsmål, som bør overvejes”, lød svaret fra kommunens folk.
 
H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.