“Du bestemmer hvad din kirke kan”

Tirsdag den 9. juni holder menighedsrådene i hele landet orienteringsmøder lokalt, og hvor det bl.a. er muligt at høre om, hvordan man kan få indflydelse på det lokale kirkeliv.

Det er valgår i år. Menighedsrådene, som er tilknyttet kirkerne, skal afholde valg, så der kan blive sammensat et nyt menighedsråd. Ligesom medlemmer af folketing, regionsråd og kommunalbestyrelser,  skal medlemmerne af menighedsrådene og nye kandidater vælges hvert fjerde år.  “Du bestemmer hvad din kirke kan” er temaet for dette års menighedsrådsvalg. I 5560 Aarup har vi seks menighedsråd.

Selve menighedsrådsvalget er først til efteråret, men forud for valget skal der i alle sogne afholdes orienteringsmøde. På orienteringsmøderne vil der blive orienteret om det forestående valg, og hvorledes det vil foregå. I Assens Provsti holdes orienteringsmøderne sammen med det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet orienterer om deres arbejde, fremtidige planer og hvorledes de bruger vores kirkeskat.

I de seks sogne i 5560  Aarup holdes orienteringsmøderne tirsdag den 9. juni på følgende tidspunkter og steder:

      • Kerte Sogn, Kerte Præstegaard, konfirmandstuen, kl. 19.30.
      • Orte Sogn, Orte Sognehus, Orte Byvej 11, kl. 17.00.
      • Padesø Sogn, Andebølle Forsamlingshus kl. 19.00.
      • Rørup Sogn, Rørup Kirke, Gelstedvej 34, kl. 19.00.
      • Skydebjerg Sogn, Skydebjerg Gl. Skole, Gl. Skolevej 12, kl. 18.00.
      • Aarup Sogn, Sognelokalerne, Bredgade 74, kl. 19.00.

Alle er velkommen til orienteringsmøderne.

Skrevet af Annie Gaardsted Frandsen

 

 

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.