Dramatisk slag ved Faurskov 1535

Teksten på mindesten siger "Minde om kampene i Faurskov under greve-fejden 1534-1535 Guds fred med dem her segned i krigens tunge tid. Lad korset staa som tegnet at endt er broderstrid." Foto: MJ

Teksten på mindesten siger
“Minde om kampene i Faurskov
under greve-fejden 1534-1535
Guds fred med dem her segned
i krigens tunge tid.
Lad korset staa som tegnet
at endt er broderstrid.” Foto: MJ

Mindestenen og slagtebænk Faurskov
Mellem Kerte og Gelsted står der en mindesten, der skal erindre om det frygtelige slag, der fandt sted her den 20. marts 1535 – palmesøndag.

Forud var gået Luthers 95 teser i Wittenberg den 30. oktober 1517, hvor denne skarpt kritiserede den katolske kirke. Hans tanker førte til reformationen i Nordtyskland og i Danmark. Før landet kunne få en protestantisk kirke, måtte Danmark tåle en borgerkrig (1534-1536) med Chr. den 3. og hærfører Johan Rantzau på den protestantiske side.

En speciel palmesøndag
Da de havde sikret kontrollen over Jylland, kom hæren til Fyn i marts 1535, og Johan Rantzau har ifølge det oplyste taget ophold ved Nyfæste Voldsted omkring kamptidspunktet – palmesøndag 1535. Modstanderen ved Faurskov var grev Christoffer, lybækkerne og deres lejetropper.

Dette slag blev både uhyggeligt og mindeværdigt. Chr. den 3. og Johan Rantzau vandt, men ofrene blev 2.000-3.000 fynske bønder, der ikke havde ”ordentlige” våben. Efterfølgende skammede Chr. den 3. sig overmåde, men han gav skylden for massakren til modstanderen, hvis ledere og veludrustede soldater var flygtet til Assens. På den måde kunne han frikende sig selv.

Næstekærlighed, Faurskov og Dybbøl
Hvis man ser på befolkningens størrelse i henholdsvis 1535 og i 1864, så har tabet af menneskeliv ved Faurskov relativt set været på størrelse med tabet ved Dybbøl i 1864. Og så var det endda ”kun en borgerkrig” om bl.a. kirkelige forhold. Men gud, næstekærligheden og trosfriheden må have været langt borte – eller suspenderet – denne palmesøndag. Borgerkrigen sluttede i 1536 efter Københavns belejring, og da soldaterne kom ind i byen var mange omkommet af sult, og på jorden lå døde børn med græs og jord i munden.

Herefter indførtes den protestantiske kirke med dansksproget forkyndelse af næstekærlighed fra prædikestolene.

Dette er en af de tekster, det også kommer, evt. i en forkortet udgave, på engelsk, tysk og fransk. Vi lever jo i en moderne tid med samkvem over grænserne.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.