De nye foreninger med hjemsted på Industrien part 2

For godt et par år siden startede initiativet Aarup-i-live med Johan Rosenring som tovholder. Dette initiativ førte efterhånden en del nye foreninger med sig, og dem vil Aarup.dk nu præsentere.
Det skal dog nævnes, at biografforeningen og lokalhistorisk forening har eksisteret i længere tid.

Dels vil foreningerne gerne være så kendte som muligt, og dels kunne det tænkes, at der findes flere 5560-borgere, som gerne vil yde en indsats.

Kunstforeningen Galleriet
kunstforeningen gallerietDenne forening har hjemsted i Galleriet, Industrien, Bredgade 73-75, Aarup.
Foreningen har til formål at øge kunstinteressen i Aarup ved at arrangere udstillinger på Industrien.
Aktiviteterne finder primært sted i Galleriet, der er et møde- og udstillingslokale under biblioteket.
Der tilstræbes udstillinger inden for alle kunstformer, fx maleri, keramik, skulptur, foto, glas, smykker osv.

Kontingentet er på 150 kr. årligt pr. husstand.

Hjemmeside: www.gallerietaarup.dk

Formand: Jørgen Koch Sørensen, tlf. 25386536

Aarup lokalhistoriske Forening og Arkiv
lokalarkivDenne forening har i en del år haft til huse under biblioteket, og den har til formål at udbrede kendskabet til og vække interesse for de 5 sognes historie i den tidligere Aarup Kommune.
Foreningen er tillige støtteforening for det lokalhistoriske arkiv, der registrerer og arkiverer materialer indleveret af borgere, virksomheder og foreninger.
Arbejdsopgaverne i arkivet udføres af frivillige medarbejdere i lokalet under Aarup Bibliotek.
Normal åbningstid: Torsdage 14 – 16

Årligt kontingent: 50 kr.
Hjemmeside: www.lokalarkivaarup.dk
Fmd.: Jørgen Koch Sørensen, tlf. 25386536

Aarup.dk
aarupdk_logo_headerAarup.dk blev stiftet i januar 2014. Det er foreningens formål at styrke sammenhold, erhverv, bosætning, kultur, turisme og markedsføring i 5560 Aarup ved at skabe en platform for formidling af information om det tidligere Aarup Kommune – også kaldet 5560 Aarup.
Alle kan blive medlem for 50 kr. pr. år – foreninger og firmaer betaler dog 200 kr.
Foreningen har hjemmesiden www.aarup.dk , og her kan man se, hvad der sker i Aarups nye medie.
Foreningen er hjemmehørende på Industrien i Aarup og holder bestyrelsesmøde hver måned. Generalforsamling holdes i år i Galleriet den 23./3. kl. 20.00.
Bestyrelsen ser således ud:
Henrich Svendsen (fmd.), Martin Juhl Nielsen (næstformand og IT-mand), Leif Rasmussen (kasserer)
Hans Walmar (sekr.), Annie Frandsen.

H.W.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.