Cykelsti på vej: Grønnemose – Aarup

Mandag den 5. marts var der møde i udvalget for miljø, teknik og plan, og udvalget skulle bl.a. tage stilling til prioritering af cykelstier i Assens Kommune.

Udvalget har 7 medlemmer fordelt på 5 partier, R, V, S, DF og SF, og hele udvalget besluttede at prioritere en cykelsti mellem Grønnemose og Aarup. Der er til formålet afsat 6 mio. kr. i 2018 og det samme i overslagsårene derefter. Den endelige kompetence ligger ifølge kommunens hjemmeside i denne sag i udvalget.

Kommunens forvaltning kan derefter gå i gang med det konkrete arbejde med at transformere ideen til asfalt og belysning.

Kommentarer:

Jens Bartholin, beboerformand i Rørup Sogn, erklærer sig meget tilfreds med denne beslutning. Han oplyser, at lokale kræfter har arbejdet for dette resultat i 15 – 20 år, og han mener, at det bliver en gevinst for både Rørup-området og for Aarup. Det vil lette adgangen til skole, togforbindelser og til de mange forretninger og kulturtilbud i Aarup. Og samtidig vil det gavne årets landsby 2017 i Assens Kommune.

Kjeld Alsholm er formand for lokalrådet i Aarup, og han anser ligeledes cykelstien for en meget fin løsning til gavn for begge lokalområder. Men det betyder ikke, at lokalrådet af den grund vil kæmpe mindre energisk for flere boliger i Aarup by, der har brug for både lejligheder og flere parcelhuse. Ellers kan man ikke sikre fortsat vækst i indbyggertallet i byen, der også i 2017 oplevede fremgang, men i lidt mindre målestok end i de foregående år. Og mange ønsker virkelig at flytte til vækstbyen.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.