Cykelsti og flere grunde på vej

Det kommunale udvalg for Miljø, Teknik og Plan havde primo april to Aarup-sager til behandling.

Cykelsti
1. etape af cykelstien fra Aarup til Gribsvad/Grønnemose kommer til at gå fra Erholmvej ved Aarup og til det sted hvor Søndergårdevej munder ud i Erholmvej. Etapen har et budget på 7,6 mio. i 2019.

For at komme i gang med arbejdet har udvalget besluttet at anskaffe jorden fra lodsejeren – ved køb/evt. ekspropriation.

Grunde
Udvalget besluttede i dec. 2018 at påbegynde udarbejdelsen af lokalplanen for ”Skovhusene” i forbindelse med ”Byvækstplan Aarup Syd”.

Det aktuelle areal ligger lige øst for Solbakken, hvor der kan blive 39 boliger. Forskellige projektudviklere kan komme på tale i projektet.

Beslutning: Udvalget sender planen til høring i 4 uger – lokalrådet er positivt indstillet.

Aarup by mangler jo også fortsat flere boliger, så væksten fra de senere år ikke bremses, og flere iagttagere mener, at nye boliger også kan sætte gang i rotationen i den bestående boligmasse.

H.W./Aarup.dk

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.