Og så er der bal bagefter

En gennemgang af Folkebladet i 1921 viser, at det bestemt ikke var kedeligt at være KU’er, dvs. medlem af den Konservative Ungdomsforening. Lørdag 12. marts, fremgår det af en annonce, er der generalforsamling, som holdes i Industriforeningen, og nok så væsentligt at er der bal bagefter, hvad ingen kan være … Læs mere…

Formaning til de borgerlige vælgere: Undgå stemmespild.

Op til sognerådsvalget i marts 1921 i Skydebjerg-Orte gik lokale borgerlige kræfter herunder Venstre og Konservative sammen om en fællesliste, der kom i stand efter flere møder mellem de interesserede parter. Et 15 mands udvalg sammensatte derpå listen, som blev enstemmigt vedtaget. Udvalget mente derfor, at listen ville ”samle sig … Læs mere…

Strømsvigt stoppede radikalt møde op til kommunalvalget 1921

Onsdag den 9. februar 1921 samlede medlemmerne af Skydebjerg Sogns Radikale Venstreforening til den årlige generalforsamling i Aarup. Inden generalforsamlingen holdt redaktør Nygaard fra Middelfart foredrag om kommunalpolitik og et frisindet kommunalt styre. På selve generalforsamlingen skulle der både vælges medlemmer til opgaver i vælgerforeningen samt opstilles kandidatliste til det … Læs mere…

Vælgere før og nu i 5560 Aarup

Der var en gang tre sognekommuner Skydebjerg-Orte, Kerte og Rørup. Det er disse tre sognekommuner, der sidenhen bliver det geografiske område 5560 Aarup. Året er 1921, og i marts blev der valgt nye sogneråd, der særligt tog sig af skolevæsen, fattigvæsen og vejvæsen. De to sognekommuner – Skydebjerg-Orte og Kerte … Læs mere…

Mænd på krigsstien op til hjælpekassevalget 18. marts 1921

En uge efter sognerådsvalget den 11. marts skulle vælgerne i Skydebjerg og Orte Sogne igen sætte deres kryds, nemlig til hjælpekassevalget. Og som ved sognerådsvalget var der også ballade, som det fremgår af en notits i Folkebladet. ”Ved mødet på Industrien forleden, der var besøgt af mindst et halvt hundrede … Læs mere…

Vejen fra Padesø til Gribsvad

Padesø – områdekort (1954)

I 1936 udkom Achton Friis’ store værk ”Danmarks store Øer”. Her beskriver han bl.a. de naturskønne områder ved Frøbjerg og ved Brende Å. Men han kommer også ind på strækningen mellem Padesø Kirke og Gribsvad. Ruten starter ved Padesø Kirke og den lille skovomkransede så tæt på kirken. Her mødte … Læs mere…

Den spanske syge på Vestfyn 1918-1920 og spredte træk om sundhed og sygdom

Når vi i nutiden er ramt af covid 19, så er det måske værd at kigge lidt på perioden 1918-1920, hvor vi også havde en pandemi. Den spanske syge betød på verdensplan, at 50 – 100 mio. mennesker døde. Det var i perioden lige i slutningen af 1. verdenskrig – … Læs mere…

Efterlysning: Venstre i Aarup 1870-1910?

Som det tidligere er oplyst, foregår der p.t. et større skrivearbejde om Aarups historie i perioden 1860 – 1980, og arbejdet er næsten færdigt. Næsten alle relevante oplysninger er fundet, men enkelte kilder er vanskeligt tilgængelige. Vi (Hans W. og Evald Andersen) kan fx godt bruge mere information om det … Læs mere…

Skydebjerg og Orte: 9,4 procent stemte ved folketingsvalget

Ved det første folketingsvalg den 4. december 1849 stemte henholdsvis 9,4; 19 og 58,2 procent af vælgerne i de daværende sognekommuner: Skydebjerg-Orte, Gelsted-Rørup og Kerte, som i dag – med undtagelse af Gelsted – hører under 5560 Aarup. Det var således en langt lavere valgdeltagelse, end vi kender i dag, … Læs mere…