Boganmeldelse: Fra Napoleonstiden på Vestfyn

De to forfattere: Poul Kej til venstre og Evald Andersen til højre

De to forfattere: Poul Kej til venstre og Evald Andersen til højre

Bogen fortæller primært om de franske og spanske troppers ophold på Vestfyn i perioden februar til august 1808. Desuden berettes om den fynske kystmilits, der skulle holde englænderne borte. Den er skrevet af de 2 lokalhistorikere Evald Andersen og Poul Kej.

I alt kom der 32.000 spanske og franske soldater til Danmark for at hjælpe den danske konge med at generobre Skåne fra svenskerne. Og 20.000 af dem kom over Lillebælt til Fyn, hvor de så måtte indkvarteres, primært på gårde/herregårde og kroer.
I Aarup-området kom der bl.a. soldater til Skydebjerg Præstegård, Erholm, Gribsvad kro og Ålsbo, og det var ikke gratis. Der skulle bl.a. bages store mængder af brød, og soldaterne havde absolut ikke tænkt sig at betale. Nogle af officererne kom til at bo på Erholm – de ville gerne have en mere udsøgt behandling.

Der opstod selvfølgelig en del konflikter pga. disse mange “gæster”, og opholdet er i det hele taget fint og farverigt beskrevet af de 2 forfattere, der med et stort og idealistisk arbejde har bevaret dette stykke lokalhistorie for eftertiden. Og man forstår godt, at oplysningerne er sammenstykket over en periode på 10-11 år.

Soldaternes ophold varede fra februar til august 1808, men den lokale befolkning havde også andre byrder at bære. De fynske kyster skulle nemlig bevogtes i 1807-08, så englænderne ikke gik i land. Og det krævede udskrivning af mange milits-soldater fra sognene, fx 60 fra Rørup sogn, 120 fra Gelsted sogn. Også øerne i Lillebælt måtte bevogtes pga. englænderne, og denne udskrivning af fynske bønder og håndværkere fjernede arbejdskraft fra helt nødvendige opgaver, så landet blev forarmet, fordi håndværksopgaver ikke blev udført, og jorden ikke blev passet godt nok.
Så det er ikke forkert at påstå, at disse byrder har medvirket til den danske statsbankerot i 1813.

De 2 forfattere har kortlagt en interessant periode i Fyns og Danmarks historie og trukket linjen fint ud til den storpolitiske europæiske scene, så lokalbefolkningen skylder dem stor tak for, at denne side af vores fortid er gjort tilgængelig.

Bogen på 80 sider med mange gode detaljer og beskrivelser kan købes i Aarup Boghandel og på arkivet i Aarup. Udgiveren er Aarup lokalhistoriske Forening og Arkiv.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.