Bog om Mølleknappe (2)

De tidlige ejere

I mange år var Mølleknappe ejet af samfundets elite på den tid, fx godsejerfamilier og enkelte præster, og gården var selvfølgelig standsmæssigt udstyret med møbler, service og dyrt linned.

Dyreholdet har oftest været på 4 – 6 heste, 4 køer og ungkvæg og et par fedegrise.

Undervejs i bogen er der omtalt mange skifter, begravelser og barnedåbshandlinger for de involverede familiers børn. Og man kan få udførlig besked om priser ved en begravelse på de tider, fx præstens honorar, pris på en kiste, betaling til graveren og dennes hjælpere. Samtidig sammenlignes der med lønningerne for gårdens personale.

Ole Christensens familie og branden

I 1815 solgtes gården til Ole Christensen fra Gadsbølle, og hans familie drev den indtil branden i 1947. I starten af denne families ejerperiode solgtes de 5 huse og fæstegården i Kaslund fra, og efterhånden som der sker generationsskifte, orienteres der om aftægt og om vilkår for de arvinger, som ikke skal drive gården videre.

Ved branden i 1947 var gården underforsikret, og jorden blev solgt fra til anden side. Ole Christensens efterkommere måtte så købe ejendom andetsteds, for der var ikke penge til genopbygning på stedet.

Andre temaer og bogstruktur

Ud over de foran nævnte problemstillinger omtales også tyverier og tyvebander på egnen. Ulykker på egnen er også med, og en overgang var der planer om at bruge gården til hospital ved en koleraepidemi.

Der er mange billeder i bogen, og i en del afsnit er kilderne gengivet direkte, mens andre afsnit er refereret eller genfortalt. Man får et godt indblik i livet på denne gård i godt 400 år og i de mange familierelationer hos ejerne på forskellig tid, og det giver læseren mulighed for at fordybe sig mere eller mindre i de forskellige temaer, som bogen behandler, idet den både kan betragtes som samlet enhed og som kildesamling.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.