Ordinær generalforsamling i Aarup Vandværk

Hvornår:
16. juni 2021 kl. 17:00 – 18:30
2021-06-16T17:00:00+02:00
2021-06-16T18:30:00+02:00
Pris:
Gratis
Kontakt:
Formand Jørgen Elmbo
23250330
Ordinær generalforsamling i Aarup Vandværk @ Hotel Aarup Kro

Husk Corona-pas

Dagsorden i henhold til vedtægterne

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  • Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Forslag skal for at kunne behandles på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen senest den
31. marts 2021 på e-mail:

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, er du meget velkommen til på forhånd at melde dit kandidatur til bestyrelsen på e-mail:

Spørgsmål kan rettes til formand Jørgen Elmbo på mail: telefon 2325 0330 eller administrator John Erik Svoldgaard på mail: telefon 7027 1350.

Bogmærk Permalink.