Befolkningsudvikling i 5560 Aarup og kommunen i øvrigt

5560aarup_konjunktur_v1Assens Kommune har udsendt et materiale, der vedrører “ansøgning om midler til forsøgsprojekt i Assens Kommune”.
Formålet med dette skrift er at finde en struktur og en metode, der kan give en målrettethed med landsbypuljemidlerne i kommunen. Aarup.dk vil ikke p.t. gå nærmere ind på det spørgsmål, men i materialet er der interessante oplysninger om befolkningsudviklingen i både centerbyer og landsbyer i hele kommunen.
Blandt landsbyerne med mellem 200 og 500 indbyggere har Grønnemose en klar førsteplads med en vækst mellem 2006 og 2014 på 4,86%, mens alle andre landsbyer i den nævnte størrelse mister mellem 1,48% og 8,04%.
 
Nedenstående skema giver en oversigt over tallene for perioden 2006-2014 . Fremgang i indbyggertallet er markeret med fed.
 
Befolkningsvækst i de oprindelige “hovedstæder” i de 6 små kommuner
 Befolkningsvækst i andre byer med over 500 indbyggere
Aarup: + 14,24% 
Tommerup Station: + 8,49%
Hårby: + 3,10%
Glamsbjerg: + 2,86%
Vissenbjerg:+ 1,43%
Assens: – 0,15%
Tommerup: – 1,17%
Ebberup: – 1,99%
Skallebølle: + 6,57%
Brylle: + 4,60%
Verninge: – 2,20 %
Flemløse: – 4,45 %
Skalbjerg: – 0,16%

 

Lige uden for kommunegrænsen ligger Gelsted, og den kunne godt fortjene bedre, idet den i perioden 2006 – 2014 har oplevet en tilbagegang på 18,18%.
Når den nævnes her, skyldes det, at bysamfundet derovre “låner lidt jord” på Aarup/Kerte-siden.

Det bliver spændende at se, hvad politikerne drager af konsekvenser, når de skal forholde sig til disse tendenser. Aarup.dk vil senere bringe kommentarer fra de 5, der er valgt i 5560 Aarup.

Skrevet af H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.