Befolkningsforskydninger i Aarup og omegn

Aarup 1866

Kommunen
Fyens Stiftstidende har den 21. oktober 2020 bragt en større beretning om befolkningsudviklingen i Assens Kommune – og i de enkelte lokalområder, og kilden har været Danmarks Statistik. Avisen har fokuseret på nyere tendenser – dvs. de sidste 10 år.

Som helhed er kommunens indbyggertal 40.965 (2020), og det er et fald fra 41.212 i året forinden og fra 41.635 i 2011, dvs. et fald på ca. 1,6% i perioden.

5560 Aarup
Hvis man kigger på 5560 Aarup alene, så har der været fremgang i Skydebjerg og Aarup gennem de sidste 10 år på flg. måde:

Aarup Sogn fraregnet Ormehøj er gået fra 2407 i 2011 til 2519 i 2020, mens Skydebjerg Sogn inkl. Ormehøj har haft fremgang fra 940 til 967. Aarup og Skydebjerg har således lige p.t. (oktober 2020) 3.486 indbyggere – heraf det ”egentlige” Skydebjerg ca. 200.

Sogne uden for Aarup
I de tre andre områder, der hørte under den nu hedengangne Aarup Kommune har der været flg. forskydninger fra 2011 til 2020:

Rørup Sogn er gået fra 789 til 715, Orte Sogn fra 829 til 783 og Kerte fra 706 til 682 – altså tilbagegang overalt uden for Aarup By og uden for den del af Ormehøj, der kirkeligt set ”er annekteret” af Skydebjerg.

Historien
Hvis man tager de historiske briller på, vil man opdage noget interessant, fx at Kerte stadig distancerede Aarup med 64 indbyggere i 1940, mens Aarup til gengæld havde taget førertrøjen på og overhalet Kerte med 31 beboere blot 10 år efter – i 1950.

Aarup
Hvis man ser på Aarup alene, så havde ”byen” 20 indbyggere i 1787 – det var i den periode, hvor landboreformerne tog fart. I 1860 havde byen 60 indbyggere, i 1906 var der 783 og i 1950 var antallet 1153. Jernbanen, skolerne, industrierne, de mange butikker, servicefagene og foreningerne gjorde deres indflydelse gældende. Og så kom biografen jo og gav mere kulturel medvind i 1954. Den var fyldt omtrent til bristepunktet hver dag de første år derefter – med en gennemsnitlig daglig belægning på 165 – det var jo i biografernes guldalderperiode.

Kerte
Kerte Sogn nåede sit højeste indbyggertal i 1870 med 1.117 og i 1921 med 1148. På landboreformernes tid havde Kerte Sogn i året 1801 et indbyggertal på 810 – det var ca. 15 år efter, at Ørsbjergs jorder blev udskiftet. Det blev beskrevet i den tidligere artikel om ”Ørsbjerg – landsby med bylaug”.

Orte
Orte Sogn toppede med 1.504 indbyggere i 1880, mens området i 1950 havde 1.175 – og i 2020 ”kun” 783. I den periode, hvor Frøbjerg-hallen var i drift, havde sognet mellem 1.251 indbyggere (1921) og ca. 1.100 i 1959, hvor hallen brændte.

Rørup
Rørup Sogn havde 497 indbyggere i 1787, mens flere landsbyer, fx Hækkebølle, blev udskiftet under landboreformerne. Disse reformer blev fremskyndet pga. den nordlige halvkugles største naturkatastrofe nogensinde i historisk tid, nemlig vulkanudbruddet, fra Laki på Island, der varede fra sommeren 1783 – det tidlige forår 1784. Den begivenhed gav klimaforandringer med strenge vintre og ødelagde afgrøderne i flere år frem: ”Nød tvang sulten bonde til at forandre”.

I årene 1860 og 1890, hvor der stadig var ca. 90 mennesker bosat og/eller beskæftiget på og ved herregårdene Erholm og Søndergaarde, havde Rørup Sogn 743 i 1860 og 769 indbyggere i 1890.

Da Rørup blev en selvstændig kommune i 1921 – og adskilt fra Gelsted, havde området 824 indbyggere. Flest indbyggere havde sognet i 1880 med 860 og i 1981 med 883 – det sidste var i den periode, hvor parcelhuskvarteret skød frem i Grønnemose.

Selvom Grønnemose – med 405 indbyggere i 2020 – de senere år har haft vækst (ligesom Søby og Sandager, der også er landsbyer i Assens Kommune), så har hele sognet i dag som nævnt kun 715 indbyggere. For affolkningen er jo fortsat i de egentlige landområder.

Grønnemose, der for et par år siden blev årets landsby i kommunen, kan ikke løfte arven alene trods borgerhus, Grønnemose Arena og Industrivej – sidstnævnte er den mest velbeliggende industrivej i hele kommunen, når der tænkes på logistik, hurtig og nem adgang ud i den store verden via motorvejen.

Mon den nyligt vedtagne og just påbegyndte cykelsti, det kommende servicecenter ved Gribsvad og nye industrier på Industrivej kan give et løft?

Kilder:
Bogen Aarup 1860-1980 & Erholm 1720-2020
(Den kan fortsat købes på lokalarkivet i Aarup, i Aarup Boghandel (Bog & Idé), på Erholm Fødevaremarked og på Museum Vestfyn i Assens – pris 250 kr. for 316 sider.)

Artikler fra mediet Aarup.dk, Danmarks Statistik, Fyens Stiftstidende og Folkebladet i Aarup

 

Artiklen er skrevet af Hans Walmar – for Aarup lokalhistoriske Arkiv

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.