Assens tager det første skridt mod klimaneutralitet

Grønne mursten, borgerdrevne initiativer, ambitiøse politikere og klimaplanlægning i verdensklasse. Det er en del af ingredienserne i Assens Kommunes nye klimastrategi. Klimastrategien forventes at leve op til samme krav og standarder for klimplanlægning, som anvendes i de mest klimaambitiøse byer i verden.

Når politikerne i Udvalget for Teknik, Miljø og Plan i Assens Kommune åbner dagsordenen til det forestående udvalgsmøde, har høringsudkastet til den kommende klimastrategi sneget sig ind i punkterne.

Klimastrategien er første skridt på vejen mod, at Assens Kommune som geografisk område skal være klimaneutral inden 2050 og robust over for klimaforandringerne.

Efter høringsperioden vil klimastrategien blive sendt til certificering hos bynetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO. Derved er Assens blandt de første kommuner til at afprøve den klimaplanlægning, der normalt anvendes af nogle af verdens største og mest klimaambitiøse byer som Los Angeles, London og Paris.

Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune, er begejstret for klimastrategien:

”I Assens Kommune har vi vilje til handling, og klimadagsordenen er prioriteret højt. Det har vi vist med Byrådets målsætning i Vision 2030. Senest er vi blevet udvalgt til det spændende klimanetværk DK2020, som nu munder ud i en klimastrategi. Der er stor politisk opbakning til klimaarbejdet, og jeg glæder mig over, at Assens Kommune nu er med helt fremme i klimakampen.”

Klimastrategien udspringer af ’Vision 2030 – med vilje og hjerte’,
hvor Assens Byråd har sat et ambitiøst mål om at være foran de
nationale mål for den grønne omstilling, og er udarbejdet som en del
af Assens Kommunes deltagelse i Realdanias projekt DK2020.

Ifølge Dan Gørtz, udvalgsformand i Miljø, Teknik og Plan, er samarbejde nødvendigt for at nå i mål:

”Det er kun en lille del af den samlede CO2-udledning, der kommer fra kilder, som Byrådet har ansvaret for og kan påvirke direkte. Derfor er det nødvendigt, at vi samarbejder med borgere, virksomheder, foreninger, lokalråd og mange flere, hvis vi skal nå vores målsætning i Visionen.”

Klimapartnerskab med Strøjer Tegl
Som en del af klimastrategien inviterer Assens Kommune til samarbejde med en række lokale private og halvoffentlige virksomheder. En af de virksomheder er Strøjer Tegl, som nu indgår et klimapartnerskab med Assens Kommune om at arbejde for at nå Parisaftalens mål, herunder at reducere CO2-udledningen til netto-nul i 2050.

Kasper Damsø, direktør Strøjer Tegl, ser mange fordele ved et samarbejde:

”Vi er glade for, at vi driver virksomhed i en kommune, der deler vores grønne ambition. Ved at indgå et klimapartnerskab bliver vejen fra beslutning til handling kortere. Det vi aftaler i dag, kan jeg gå ud og implementere i morgen.”

Klimapartnerskabet underskrives den 3. september kl 13.15-13.45 hos Strøjer Tegl.

Assens Kommune klar med klimapulje til borgerdrevne
klimainitiativer
Borgerne spiller også en afgørende rolle i klimaarbejdet. Derfor er der oprettet en klimapulje, som borgere kan søge til initiativer, der kan være med til at reducere CO2-udledningen inden for kommunegrænsen.

Klimapuljen åbner for ansøgninger i starten af september.

Pressevent – praktisk information
Presseevent den 3. september kl 13.15-13.45 hos Strøjer Tegl
– Rundtur i produktionen og præsentation af bæredygtige mursten.
– Borgmester Søren Steen Andersen og udvalgsformand Dan Gørtz mødes med Strøjer Tegls direktør Kasper Damsø og underskriver klimapartnerskabet.

Yderligere oplysninger
Assens Kommune:

  • Borgmester Søren Steen Andersen, tlf. 29379065
  • Dan Gørtz, udvalgsformand i Miljø, Teknik og Plan, tlf.: 21709542
  • Martin Albertsen, Direktør By, Land og Kultur, tlf.: 23439015

Strøjer Tegl:

  • Kasper Damsø, Direktør hos Strøjer Tegl, tlf.: 40356031

Fakta om DK2020
Assens Kommune er sammen med 19 andre kommuner en del af Realdanias projekt DK2020, hvor CONCITO og C40 bidrager med hjælp og sparring. Formålet med projektet er at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark.

Samsø og Sønderborg har allerede fået certificeret deres klimaplaner og i løbet af 2020 færdiggør de resterende kommuner i DK2020-samarbejdet deres klimaplaner.

Læs mere om DK2020-samarbejdet her:
https://realdania.dk/projekter/dk2020

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.