Aarupskolen risikerer massive nedskæringer

Åbent brev til byrådet i Assens:


Aarupskolen risikerer massive nedskæringer
I stedet for besparelser på skoleområdet burde Assens Byråd satse på øget bosætning, foreslår Aarup Lokalråd

Aarupskolen står overfor at skulle nedlægge 7-8 stillinger -svarende til 15-17 procent af staben – hvis besparelseskravet om 6-6200 kroner pr. elev jf. skolestrukturforslaget føres ud i livet.

Det siger Aarup Lokalråd efter et møde med skolebestyrelsen ved Aarupskolen.

– Byrådets forslag om en ny skolestruktur har tilsyneladende kun et sigte, nemlig at spare penge. En generel besparelse på 12-1400 kroner pr. elev samt yderligere 4800 kroner, idet staten ikke længere vil bidrage til at føre folkeskolereformen – herunder inklusionskravet – ud i livet, fortæller Kjeld Alsholm, der er formand for Aarup Lokalråd.

Forslaget er udtryk for manglende omtanke, mener Aarup Lokalråd.

– Assens Kommune hævder, at den ønsker, at flere slår sig ned i kommunen. Det ønske hænger slet ikke sammen med at ville skære ned på skoleområdet, for, hvis der er noget børnefamilier lægger vægt på, når de skal vælge bolig, så er det skole- og børnepasningsområdet, siger Kjeld Alsholm.

Kort efter at forlaget blev offentliggjort, skrev en tilflytter på vores facebookside ”med 10 procents besparelse på børnepasning og skoler bliver det umuligt for mig at fortsætte mine anbefalinger af Assens Kommune til andre”.  En katastrofal melding fra en tilflytter, der til dagligt arbejder på SDU og således har stor berøringsflade blandt potentielle og attraktive universitets ansatte, siger Kjeld Alsholm.

Lokalrådet anbefaler, at byrådet søger at løse de økonomiske udfordringer på skoleområdet ved en konsekvent satsning på at øge bosætningen.

– Det er slet ikke en umulig opgave at få folk til at slå sig ned i vores kommune. Og her må jeg fremhæve Aarup som et eksempel til efterfølgelse. Fra 2006 til 2014 voksede folketallet i Aarup med godt 14 procent – bedre end alle andre byer i kommunen. Og den vækst har ikke blot betydet en tilgang af elever til Aarupskolen, øget omsætning hos byens handlende og flere medlemmer til de lokale foreninger, men har så sandelig også været en gevinst for hele Assens Kommune, idet tilflytterne har lagt skattekroner i kommunekassen, siger Kjeld Alsholm.

I stedet for at skære ned, bør kommunen således sætte turbo på vækstmotoren. Og på den måde gælder der det samme for en kommune som for en erhvervsvirksomhed.

– Som gammel bankmand ved jeg, at det er betydeligt nemmere at drive forretning, når kunderne står i kø ved indgangen, end når de liner op ved udgangen. Så derfor bør politikerne bruge al tankekraft på at gøre kommunen så attraktiv som muligt, siger Kjeld Alsholm.

Besparelser vil gøre ondt
Hvis det ender med, at Aarupskolen skal spare måske 6200 kroner pr. elev, vil det uundgåeligt gøre ondt.

– Som tidligere skoleleder i Ejby og lærer i Vollsmose ved jeg, at inklusion er muligt, hvis en skole vel og mærke får ressourcerne til det. For som bekendt, er det kun lommeuld, der kommer af sig selv, fortæller lokalrådets skolefaglige medlem Sonja Blytsø.

– Jeg deler derfor skolebestyrelsens bekymring om, at byrådets sparekrav vil gå ud over Aarupskolens rummelighed og undervisningens kvalitet.

Heller ikke forslaget om, at samle flere skoler under en fælles ledelse og skolebestyrelse vækker begejstring.

– Det vil underminere nærdemokratiet, ja man risikerer, at skolebestyrelsesmedlemmerne i stedet for at samarbejde, vil begynde a slås for den skole, som de har tilknytning til. Med oprettelsen af lokalråd så det ellers ud som, at Assens Kommune ønskede at styrke nærdemokratiet. Så også på det her felt, synes vi, at byrådet handler uden omtanke. Vil man overhovedet strukturændringer, bør det være sådan, at pengene altid skal følge eleven og dermed den skole eleven går på, mener Kjeld Alsholm og Sonja Blytsø.

– Vores kritik må ikke opfattes sådan, at vi er imod enhver form for besparelser. Selvfølgelig skal man fjerne overflødig fedt – også på skoleområdet. Byrådets forslag lægger imidlertid ikke op til en kritisk gennemgang af budgetter og regnskaber, men til en generel nedskæring, som, frygter vi, vil få potentielle tilflyttere til at fravælge Aarup og andre byer i Assens Kommune, siger Kjeld Alsholm og Sonja Blytsø.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.