Aarup valgte 15 tillidsmænd

lokalraad01Der var pænt fremmøde, da Aarup torsdag den 25. februar fik valgt sit lokalråd. Efter velkomst ved tovholder Johan Rosenring, valg af C.C. Horn Andersen som ordstyrer/dirigent og oplæg ved udviklingskonsulent Steen Søgaard fra Assens kommune blev ordet givet videre til de 6 faste medlemmer af lokalrådet. Disse 6 repræsenterer Aarup Handelsstandsforening, Aarup Håndværkerforening, Aarup Boldklub (med hele 1.000 medlemmer), foreningerne på Industrien, skolebestyrelsen på Aarupskolen og til sidst Aarup Fritidscenter.

lokalraad03De faste repræsentanters indlæg
Peter Brogaard, talsmand for Handelsstandsforeningen, fremhævede Aarup som en by med store fremtidsmuligheder, et stort indpendlingsoverskud på 600-700, mulighed for at nå 413.500 arbejdspladser på under én time og byens vækst med + 15% på få år.

Claus Andersen fra håndværkerne så gerne bedre trafikregulering med rundkørsler og omfartsveje, det ville kunne lette håndværkernes arbejde.

Find Findsen fra Aarup Boldklub fremhævede de positive sider af byen og talte for flere og bedre sportsanlæg, herunder en kunststofbane og forbedrede halforhold.

Johan Rosenring fra Industriens foreninger fremhævede de mange aktiviteter i kulturhuset og gjorde opmærksom på de mange afledte virkninger af aktiviteterne, mens Peter Poulsen fra skolebestyrelsen betonede vigtigheden af et atletikanlæg og måske senere en svømmehal. Endelig talte Hans Nielsen fra Aarup Fritidscenter for udvikling af hele området ved hallerne med fx flere stier og parkour-anlæg.

Det samlede lokalråd
De 6 ovennævnte foreninger med fast repræsentation vil formentlig sende flg. repræsentanter:

Aksel Jørgensen, Claus Andersen, Ivan Sløk, Johan Rosenring, Peter Poulsen og Hans Nielsen.

De øvrige valgte: Michael West, Kjeld Alsholm, Jacob van Dijk, Conny Nielsen, Henry Petersen, Kurt Nielsen og Peter Brogaard. Arbejdende suppleanter: C.C. Horn Andersen og Sonja Blytsø.

Aarup.dk vil senere vende tilbage til lokalrådet, når medlemmerne har konstitueret sig, og det er vores meget klare plan jævnligt at bringe fyldestgørende reportager om rådets arbejde og forhandlinger med kommunen til gavn for alle her i lokalområdet.

H.W.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.