Aarup Tennisklub afholder ordinær Generalforsamling

Torsdag den 19. April 2018 kl. 19.15 i klubhuset på Stadionvej 1a, 5560 Aarup

Dagsorden ifølge vedtægterne (vedtægterne kan læses på hjemmesiden, eller fremsendes på mail hvis det ønskes):

  1.    Valg af dirigent.
  2.    Formanden aflægger beretning om det forløbne år.
  3.    Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4.    Indkomne forslag:
  5.    Valg af bestyrelse. Jvf. §9.: På valg er Henning, Bjarne, Mogens og Willy
  6.    Valg af revisor. Jvf. §13.: På valg er Ellis Ådal
  7.    Eventuelt.

Hjælp med at sikre at der også i fremtiden er en tennisklub i Aarup, kom og brug din stemmeret.

Martin Juhl Nielsen
Formand Aarup Tennisklub

Få mere information på: www.aaruptennisklub.dk

eller følg med i de seneste nyheder på: https://www.facebook.com/aarup.tennisklub/

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.