Aarup-nyheder i kommunen

Efter et nyt møde i udvalget for miljø, teknik og plan er der bl.a. flg. nyheder:

Landsbyfornyelse i 2021:
Kommunen har 1.15 mio. kroner til rådighed + formentlig ca. 2.9 mio. kr. fra staten. Private kan søge til renovering eller nedrivning.

Bjørneklo:
En plan for bekæmpelse er til høring i 8 uger

Herregårds- og Østersøruten:
Der afsættes 50.000 kr. til en bedre skiltning, så herregårdsruten bedre kan sættes i forbindelse turistmæssig forbindelse med Østersø-ruten.

Resterende grunde i 5560 Aarup:
På Eventyrbakken er nr. 2, 10 og 12 til salg for beløb i prisintervallet 376.000 kr. og 412.000 kr.

På Snerlevej 13 i Grønnemose er en grund på 1.300 m2 til salg for 148.356 kr.

 

H.W./Aarup.dk

 

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.