Aarup Lokalråds årsmøde den 22. marts

Kom til Aarup Lokalråds årsmøde

Torsdag den 22. marts kl. 19.00 på Industrien.

Her kan du være med til at skabe AARUPS fremtid.

 

Ud over de formelle punkter på dagsordenen vil der blive orienteret om

Knit´n Jazz 2018

Projekt Aarup Aktivitetspark

Kys og kør anlæg ved Aarupskolen

Aarups fremtidige byudvikling

Udbygningsplanerne for Industrien

Lokalrådets aktivitetsplan 2018

 

Du kan komme med indlæg og forslag til, hvad Lokalrådet kan beskæftige sig med det kommende år.

Dagsorden iflg. Vedtægternes § 4:

  1.  Valg af dirigent
  2.  Lokalrådets beretning for året 2017
  3.  Regnskab
  4.  Indkomne forslag – herunder vedtægtsændringer
  5. Valg af medlemmer. 3 er på valg
  6. Valg af 2 suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag til vedtagelse på årsmødet – i.h.t. § 4 – skal være formanden i hænde senest den 15. marts 2018.

Vedtægter og bestyrelses sammensætning kan ses på Aarup.dk under Lokalråd.

Lokalrådet er vært ved Kaffe med kage – øl og vand.

Hvis du ønsker at gøre en forskel ved at være en del af Bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte Lokalrådets formand: Kjeld Alsholm på tlf. 4083 9274, eller  næstformand Peter Poulsen på tlf. 2637 9499 eller skrive en mail til:

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.