Aarup Lokalråds årsmøde 2018 (2)

Valgene
I lokalrådet skulle der i år vælges 4 medlemmer til bestyrelsen, mens 3 er på valg i 2019.

Kjeld Alsholm og Peter Hansen blev genvalgt, mens der var nyvalg til Lars Fuglsang og Kurt Nielsen. På valg i 2019 er Gitte Marcussen, Ivan Sløk og Connie Nielsen.

Ud over de generalforsamlingsvalgte er der også 6 medlemmer, som er udpeget af foreninger og erhvervsorganisationer i Aarup eller nærmeste omegn.

Suppleanter blev Kim Hindsgavl og Ellis Aadal, mens Mette Krag også næste år skal revidere regnskabet, der i år viste et overskud på ca. 2.350 kr. og en samlet kassebeholdning på 5.571 kr.

 

Orientering efter generalforsamlingen
Henrich Svendsen gennemgik planerne for Industrien, der kan løb op i 8 mio. kroner. Kommunen har bevilget 2 mio. kr., så den fulde plan vil kræve fondstilskud på ca. 6 mio. kr. Der vil bl.a. komme en ny indgang og mere lys, og så er der et klart ønske om en foredrags- eller mødesal på ca. 90 kvm. Samt elevator.

Knit’n Jazz
Anna Stina fortalte om projektet Knit’n Jazz, der allerede sidsteår blev en succes. Der er nu dannet en forening, som skal sørge for den fortsatte udvikling. I år vil der bl.a. komme besøg af strikkekunstneren Stephan West og selvfølgelig også en del jazz-musikere.

H.W.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.