Aarup Lokalråds årsmøde 2018 (1)

Der var ikke imponerende fremmøde til lokalrådets årsmøde den 22./3. De fremmødte kunne dog glæde sig over en fyldig orientering om årets arbejde og en efterfølgende livlig debat.

Samarbejdsmuligheder

Lokalrådet er nu 2 år gammelt, og det ser det som sin fornemste opgave at præstere et alsidigt samarbejde med foreninger, erhverv og borgere. Ifølge beretningen, der i sin fulde udstrækning vil kunne læses under lokalrådets rubrik på www.aarup.dk , er der i disse år stor kreativitet både i foreninger og erhverv, og det har selvfølgelig været en hovedårsag til den gode vækst i de senere år.

Fordele ved Aarup

Lokalrådet har derfor lagt sig i selen for at fremme bosætning, erhvervsmuligheder og gode institutioner. Kampagnen ”Flyt til Aarup” har fyldt en hel del, og medlemmerne har igen og igen fremhævet grundpriserne på mellem 157.000 og 450.000 kr. for de største. Desuden er det blevet påpeget, at man i Aarup kan få et parcelhus for 1,8 mio. kr., mens et identisk hus i Odense ville koste 3 mio. kroner. Og den gevinst i Aarup kan let veksles til mere tid til børnene eller en bil mere. Og så skal man også tænke på Brende Å og skovene rundt om byen og den kendsgerning, at man fra Aarup kan nå ca. 415.000 arbejdspladser på under én time.

Nye initiativer

En del butikker har fundet indpas i Aarup, og andre har fået større og bedre lokaler. Desuden skulle der være en skaterpark på vej – måske allerede i andet halvår af 2018. Flere foreninger og Aarupskolen har også planer om en større aktivitetspark ved Aarupskolen/Torpvej.

Det er også glædeligt, at byen har en del byggegrunde til rimelige priser, men der bør snart klargøres byggegrunde i trekanten mellem Assensvej og Møllegyden. For hvis der ikke er boliger nok i bred forstand, så kan det hæmme bosætningen.

Læs mere om lokalrådet under rubrikken ”lokalråd” på mediet www.aarup.dk

H.W.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.