Aarup Lokalråd modtager 25.000 kr. til markedsføring af Aarup

Aarup er en by i udvikling, og uden tvivl en katalysator for kommunen. Aarup oplever en positiv vækst, ikke mindst på grund af byens handelsliv, virksomheder som vokser samt byens status som stationsby.

Aarup er den by på Fyn, der har haft den største tilvækst i indbyggertallet over de sidste 10 år, nemlig 15 procent iflg. statistik over bysamfund under 5.000 indbyggere.

Aarup Lokalråd vil gerne bygge videre på denne positive udvikling, og har derfor opsat en målsætning om, at der i Aarup by skal realiseres en årlig netto tilvækst i befolkningstallet på 2 % frem til 2020 via fastholdelse af nuværende indbyggere samt tiltrækning af tilflyttere.

Lokalrådets målsætning er beregnet ud fra, at et nyopført parcelhus vil generere 3 nye borgere, samt 1,5 borger ved hvert salg af et bestående parcelhus. Indbyggertallet ved indgangen til 2017 er iflg. Danmarks Statistik på 3.449, hvilket tal gerne skulle stige til minimum 3.810 ved udgangen af 2020.

Det er Lokalrådets oplevelse, at der i Aarup p.t. er en stor efterspørgsel af udlejningsboliger, der kunne bidrage væsentligt til en befolkningsstigning. Men som vi ser det her og nu, er der ikke tegn på, at private investorer i den nærmeste fremtid ønsker at opføre private udlejningsboliger. Derimod er der investorer, der gerne vil opføre 2 projekter med almene boliger. I dagspressen har det tidligere været omtalt, at der arbejdes på projekter med almene boliger i begge ender af byen. Et projekt  ved stationen og et projekt, hvor den nedbrændte ”Humlehytte” tidligere lå. Begge projekter vil efter vores opfattelse, i den grad være med til at løfte byen, og der vil på alle måder i den grad følge positiv synergi med, oplyser formanden for Aarup Lokalråd, Kjeld Alsholm.

Iflg. Lokalrådet er der i de 2 projekter behov for skabelse af flere forskellige boligtyper af almene karakter, men særligt almene ældreboliger og familieboliger synes i den grad at være en mangelvare. Det vurderes også, at adgangen til almene ældreboliger vil have en positiv effekt på rotationen i den eksisterende boligmasse, da de velfungerende ældre vil få mulighed for at bytte deres eksisterende bolig ud med en bolig, som passer bedre til deres nutidige behov, samtidig med at de yngre generationer får mulighed for at erhverve et parcelhus i et fornuftigt prisleje, uden at der nødvendigvis skal bygges nyt.

Nye almene boliger forventes at kunne bidrage til befolkningstilvæksten med 1,5 borger pr. lejlighed.

Aarup Lokalråd har derfor fremsendt en opfordring til Assens Kommune om at medfinansiere almene boliger i Aarup til realisering allerede i 2018, idet Lokalrådet ser de to konkrete projekter som centrale og vigtige brikker i forsøget på at opretholde den positive udvikling som Aarup by for nuværende befinder sig i, og helt i tråd med kommunens egne ambitioner om en kontinuerlig vækst i ”forstadsbåndet”.

Forudsætninger for succesfuld målsætning      
En årlig stigning i befolkningstallet i Aarup vil efter Aarup Lokalråds bedste overbevisning kun kunne realiseres ved en kontinuerlig aktiv bosætningskampagne, samt under forudsætning af, at der i Aarup konstant findes et varieret udbud af minimum 50 byggemodne parcelhusgrunde, samt at der herudover fremadrettet sker en årlig nytilvækst af private udlejningsboliger og almene boliger.

Aarup Lokalråd arbejder derfor målrettet på, at rammerne for nye parcelhusgrunde / udlejnings- boliger kan udbygges i de kommende år via konstruktiv dialog med Assens Kommune og private byggefirmaer.

Aarup Lokalråd har allerede planlagt en slagkraftig bosætningskampagne, og med bevillingen af de 25.000 kr. fra Kommunens Lokalsamfundspulje, samt tilsagn om tilskud fra lokale virksomheder, kan Lokalrådets markedsføring af Aarup nu realiseres, oplyser en glad Lokalråds formand.

Kampagnen, der vil indeholde nyheder og begivenheder om Aarup, vil blive formidlet via opslag på Lokalrådets Facebook side @FLYT TIL AARUP, og rettes primært mod Børnefamilier, der med fordel kan flytte fra de store byer til Aarup, hvor der er kontante besparelser at hente på eksisterende parcelhuse, idet prisniveauet i Aarup generelt er op til 40% billigere, oplyser NYBOLIG ejendomsmægler Dan Gørtz. Vælges der at bygge et nyt parcelhus, er fordelene også nemme at få øje på, idet de attraktive grunde på Eventyrbakken og Solbakken endog er meget konkurrencedygtige i forhold til byerne omkring os.

Så ta´ opfordringen op… Flyt til Aarup – det optimale valg … slutter Kjeld Alsholm.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.