Aarup lokalhistoriske Forening – årsmøde 2022

Generalforsamlingen blev holdt 28./3. – 2022, og 40 – 45 deltagere var mødt op.

Beretningerne
Af Jørgen Koch Sørensens formandsberetning fremgik det, at der havde været en del adgangsbegrænsning i 2021 pga. coronaen. Nogle medarbejdere havde dog arbejdet hjemmefra, men der udkom alligevel et årsskrift på 40 sider, og skriftets redaktør var arkivleder Aase Clausen. En lille nedgang i medlemstallet var konstateret, sluttede han.

Arkivledere er Ebbe Hansen og Aase Clausen. I 2020 blev der lukket i december, oplyste de, og i 2021 mødte ganske få medarbejdere op pga. situationen. Først fra august var der åbent for publikum.

Ved arkivernes dag i november var hovedpunkterne fabrikken Possementen, 40 år gamle Aarup-historier, desuden billedkavalkade på skærm.

Andet arbejde har bl.a. bestået af skanning af gamle 8 mm film. Desuden er der leveret 6 x ”Den gode historie fra de lokalhistoriske arkiver” til Folkebladet. Normalt er der ca. 60 gæster pr år – pga. coronaen kom der langt færre.

Regnskaberne
I den lokalhistoriske forening blev der konstateret et underskud på godt 1900 kr. jf. bilag. I banken er der pr. 31./12. – 2021 dog godt 12.400 kr.

Bogkontoen har i 2020 vist et meget stort salg, mens salget var på samlet 17.440 kr. i 2021. Genoptrykning, altså 2. oplag af bogen om Aarup og Erholm, kostede lige knap 20.000 kr. Det giver en stor reserve at sælge fra – og kommende indtægter. Bankbeholdningen pr. 31./12. – 2021 var 81.050,70 kr. Regnskaberne blev godkendt.

Kontingentet blev fastholdt uændret på 100 kr. for en husstand.

Valg til bestyrelsen:
Sven Jensen og Ebbe Hansen blev genvalgt. På valg i 2023 er Jette Hasling Pedersen (kasserer), Jørgen Kock Sørensen og Preben Hansen. Valg af suppleant: Willy Steen – suppleant på valg i 2023: Aase Clausen

Revisorer:
Bjarne Jensen og Grethe Lundsgaard, suppleant Otto Clement

Bemærkninger under evt.:
Bliv medlem for kun 100 kr. pr. husstand – fordelene er bl.a. årsskriftet, evt. udflugt, nyhedsbreve og støtte til bevarelse af den lokalhistorien.

Kontakt:
Aarup lokalhistoriske Arkiv, Bredgade 73 – 75, 5560 Aarup, mail: , hjemmeside: www.lokalarkivaarup.dk

Åbent for gæster: Torsdage kl. 14 – 16

H.W./Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.