Aarup lokalhistoriske Arkiv – årsskrift 2022

Aarup lokalhistoriske Arkiv har nu udgivet årsskriftet for 2022. Året 2022 er samtidig et jubilæumsår, idet arkivet blev oprettet for 50 år siden med Peder Nielsen som primus motor. Lokalarkivets formand, Jørgen Koch Sørensen, opfordrer samtidig til, at så mange borgere som muligt bliver medlemmer, og det koster kun 100 kr. pr husstand, og så får man endda årsskriftet gratis, hvis man er medlem. I øvrigt er arkivet åbent for gæster hver torsdag kl. 14 – 16.

Skriftets indhold i 2022
Den første artikel fortæller bredt om de første 50 år på arkivet, der fik de nuværende større og bedre lokaler i år 2000.

På siderne 6 og 7 er der mindeord om Ole Nygaard Kristensen og en omtale af Inger Johansens arbejde med poesibøger omkring 1940.

Arkivernes Dag i 2021 er også omtalt, og her var hovedpunkterne Possementen, Nyheder i aviserne fra året 1981. Samtidig rullede der billeder hen over skærmen fra Aarup og Erholm fra årene 1880 – 2000.

På siderne 11 – 16 er der en større omtale af den tidligere Aarup-virksomhed, Possementen – og samtidig en omtale at ”Foreningen Possementen” fra 2021.

Midt i skriftet er der en fortælling om Halvor Bøiehøj, der voksede op Frøbjerg i årene efter 1910. Historien rummer både oplysninger om skolen og konfirmationsforberedelsen.

En arbejdsdag i 1946 på Possementens maskinværksted

Achton Friis’ fornemme omtale af vejen og udsigtspunkterne fra Padesø til Gribsvad fra perioden omkring 1935 er også med i skriftet, og her kan man desuden få kendskab til vejføringen mellem Gribsvad og alléen mod Erholm. Den nuværende vej over motorvejen eksisterede nemlig ikke dengang.

I den sidste del af skriftet er der ”Noter om Skydebjerg” og en artikel om befolkningsforskydninger i 5560 Aarup. Den rummer bl.a. oplysninger om vandringen fra land til by. Således havde Kerte Sogn indtil 2. verdenskrig flere indbyggere end Aarup. I dag har Kerte Sogn ca. 650 indbyggere, mens Aarup i 2022 har knap 3.500.

Når man i dag kører over motorvejen mellem herregårdsalléen og den nye rundkørsel, tænker man næppe på, at den vej slet ikke eksisterede, og at der måtte fjernes hele landbrugsejendomme på det nuværende motorvejsareal. Bl.a. blev daværende sognerådsformand Johannes Sørensens ejendom fjernet.

Hvor købes det?
Skriftet kan købes på Aarup lokalhistoriske Arkiv om torsdagen mellem 14 og 16. Desuden kan det fås i Erholm Fødevaremarked om lørdagen mellem 10 og 13. Pris begge steder 35 kr.

Bliv medlem
Medlemskab i arkivforeningen kan opnås ved henvendelse på arkivet i åbningstiden – eller ved at indbetale 100 kr. for en husstand til Totalbanken – konto reg. nr. 6880 konto 4006671.

Formand er Jørgen Koch Sørensen, mens Aase Clausen og Ebbe Svenning Hansen er arkivledere.
Mail: – læs mere på www.lokalarkivaarup.dk

H.W./Aarup.dk

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.