Aarup får nu igen sin egen stemme!

Ved de seneste kommunesammenlægninger i 2007 blev den nuværende Assens Kommune dannet. Aarup mistede – sammen med andre tidligere kommunebærende byer – sin stemme og den direkte bestemmelse over sit eget lokalområde.

Naturligvis er der en del valgte lokalpolitikere, der har gjort deres bedste for at varetage Aarups interesser siden da. Men grundlæggende er kommunalpolitikerne jo valgt til at varetage hele kommunens interesser – og ikke kun f. eks. Aarups. Så der er behov for nogen, der kan og vil tale Aarups sag, varetage Aarups særinteresser – og tone rent Aarup-flag.

aarup lokalrådDerfor vil vi igen give Aarup sin stemme tilbage! Vi vil tage initiativer, der styrker netop Aarup – og gøre byen til et endnu bedre sted at slå sig ned og bo. Torsdag d. 25. februar stiftes således Aarup Lokalråd på et borgermøde på Kulturhuset Industrien. Med dannelsen af Aarup Lokalråd åbner vi muligheden for, at vi bedre kan tage styringen af hvordan vores by og vort lokalområde skal være og udvikle sig.

Landspolitik og kommunalpolitik handler i høj grad om politiske partier og deres indbyrdes kamp for indflydelse. Arbejdet i et lokalråd som vores handler også om indflydelse, men ikke om politiske partier. Det handler om at samarbejde, at være pragmatiske og finde løsninger, tage initiativer og sætte gang i ting, skabe trivsel i byen og finde fælles fodslag – på tværs af forskelligheder. Forskellighed skal være en styrke, der gør, at vi kan arbejde for den samme sag på forskellig måde. Forskelligheden skaber muligheden for, at dét unikke, der gemmer sig bag begrebet ”synergi”, kan opstå. Et lokalråd kan således – hvis der er vilje – gøre tingene anderledes end dét, vi oplever i almindelig politik.

Modlys på Eventyrbakken

Modlys på Eventyrbakken

I Assens Kommunes planstrategi 2015 kalder de området indeholdende Aarup, Vissenbjerg og Tommerup’erne for ”Forstadsbåndet til Region Fyn”, hvor målet er at fastholde og øge områdets vækst i forhold til bosætning og udvikling.

Kommunen taler i deres oplæg til planstrategien om, at der skal ”… lokalplanlægges, byggemodnes og udlægges nye boligområder …” og om at ”… vedligeholde og udvikle kultur- og fritidsfaciliteterne – her under også de udendørs faciliteter og byrum, der inviterer til fællesaktiviteter og selvorganiseret liv.” Dét skal Aarup bestemt sætte et klart fingeraftryk på! Og her kan Aarup Lokalråd give stemme til vore ønsker og føre hånden, der sætter aftryk! Ja, måske kunne lokalrådet også gå i dialog med de andre byer i ”Forstadsbåndet”, så vi kan samarbejde – i stedet for at konkurrere om midler og muligheder.

2014-08-24_53fa27b28793c_pladsen.jpgHvor ønsker vi bosætning i Aarup? Hvordan ønsker vi kultur- og fritidsaktiviteterne udviklet? Hvad ønsker vi, der skal ske med vores byrum? Hvordan involverer vi de lokale borgere og interessenter i dette? Der er mange spørgsmål – og svarene findes, når lokalrådet sammen med borgerne går i gang med at lave Aarups egen by- og udviklingsplan, som klart fortæller, hvad byen ønsker!

Og spørgsmålene fortsætter: Hvis der skal være øget bosætning, hvad skal vi så tilbyde børnene, så børnefamilierne kan se en fordel ved at bo her? Hvordan kan vi involvere de unge i udviklingen af byrummet, så de unge mennesker er med til at skabe det – og får medejerskab? Og hvad med trafikforholdene?

Der er nok at tage fat på for et lokalråd – og vi må selv være parate til at føre væsentlige dele ud i livet!

Når det handler om, at lokalrådet skal føre planer ud i livet, er netop dialogen og samarbejdet med byens borgere et kernepunkt. Vi skal være mange til at løfte. Vi har ikke brug for endnu et udvalg som f.eks. kommunalbestyrelsen i Assens, der jo ellers gør det så godt, som de kan, men som svæver over vandene lidt væk fra den lokale hverdag.

Aarup ballonVi har brug for et lokalråd, der ER Aarup. Vi har brug for et lokalråd, der er i dialog og samspil med byens borgere og virksomheder. Vi har brug for et lokalråd, der sætter gang i byen – og som bliver sat i gang af byen!  

Vi har brug for et lokalråd af almindelige mennesker, der vil Aarup det godt – og som er parate til gøre en indsats for det!

Jeg vil derfor opfordre enhver af Aarups borgere, der er interesseret i Aarups udvikling og forbedring, til at stille op til valget til Aarup Lokalråd. Der er brug for alle gode kræfter!

Jeg glæder mig til, at Aarup får sin stemme og evne til at handle som byen Aarup tilbage på borgermødet d. 25. februar.

Johan Rosenring

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.