Aarup.dk’s generalforsamling 2018

Det daglige arbejde
Mediet Aarup.dk blev stiftet i starten af 2014, og efter de indledende vinter – og forårsmanøvrer begyndte internetmediet at sende artikler i sensommeren samme år. Ved generalforsamlingen for et år siden havde vi på mediet bragt 752 artikler, og i det forløbne år er antallet øget med 325. Så vi nærmer os de 1.100 på godt 3½ år. Desuden er der bragt en masse kalenderoplysninger. Det daglige læsertal ligger mellem 400 og 4.000 afhængigt af det aktuelle emne.

Højdespringere
Enkelte artikler når dog højere op, fx blev den første artikel om ”Brødkrummen” læst af ca. 4.300 på et par dage, og en artikel om Markussen Sport nåede op på 26.000 visninger på facebook eller ca. 8 x Aarups indbyggertal!

I øvrigt kan både medlemmer og andre inden for ”vore jagtmarker”, 5560 Aarup, henvende sig med gode forslag til temaer og artikler. Se mere på www.aarup.dk

Især foreningsnyheder og gode nyheder om forretning og erhverv i øvrigt er populære og læses gerne af et større antal.

Særlige aktiviteter
I årets løb har vi fået udgivet en papirudgave af ”Den historiske Halvmarathon” – støttet af Cykelsmeden i Aarup, Totalbanken og Nybolig – Gørtz og Jespersen. Desuden har vi været medarrangør af et vælgermøde på Industrien – sammen med Aarup Lokalråd, en af vore samarbejdspartnere.

Regnskab og valg
Regnskabet, der blev fremlagt af kasserer Leif Rasmussen, blev godkendt.

Henrich Svendsen, Martin Juhl Nielsen og Hans Walmar blev genvalgt til bestyrelsen, mens Annie Gaardsted og Leif Rasmussen er på valg i 2019. Ole Nygaard fortsætter som arbejdende suppleant.

Kontingent og annoncer
Kontingentet holdes uændret på 50 kr. for enkeltpersoner og 200 kr. for firmaer og foreninger. Flere annoncører og medlemmer ses gerne, og om kort tid kommer der en lille brochure med oplysninger om medlemskab og annoncer, der i øvrigt koster 200 kr. for én måned. Ved at klikke på en annonce kan man samtidig se annoncørens hjemmeside eller facebook-side.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.