Aarup.dk årsmøde 2019

Mediet Aarup.dk, der dækker hele postnummer 5560 har holdt årsmøde den 13./3.

Beretning
Formanden Henrich Svendsen kunne i sin beretning konstatere, at mediet dagligt læses af mellem 100 og 800 afhængigt af dagens artikel(er), så der er fortsat fremgang. Kalenderen bliver også brugt godt og flittigt af egnens befolkning.
Som noget nyt skriver Annie Frandsen nu som regel ugeoversigten, der bringes på fredage. Det nuværende tekniske system WordPress er med mediets succes fyldt godt op, så der må nok tænkes nye tanker på det område.
Det første initiativ til mediet blev i øvrigt taget i januar 2013, og foreningen blev stiftet den 8. januar 2014. Der har regelmæssigt været artikler på Aarup.dk siden august 2014.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Regnskab
Kasserer Leif Rasmussen oplæste regnskabet, der viste et overskud på 7.925, 65 kr., mens der var 15.245,68 i kassen. Medlemstal 25 – regnskab enstemmigt godkendt.
Kontingent uændret 50 kr. for personlige medlemmer og 200 kr. for firmaer og foreninger.

Bestyrelse
Bestyrelsen fortsætter uændret med Henrich Svendsen som formand, Martin Juhl som næstformand, Leif Rasmussen som kasserer, Hans Walmar som sekretær og Annie Frandsen som medlem. Annie Frandsen og Leif Rasmussen blev valgt for to år. De tre andre er på valg i 2020.

Suppleant Ole Nygaard.
Revisor Dan Gørtz.

Herunder kan man læse formandens beretning og foreningens plan for det kommende år.

Formandens beretning for 2018

Plan for kommende år -2019

Referat H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.