Aarup Antenneforenings generalforsamling

Antenneforeningen holdt torsdag den 12./2. årsmødet i Aarup Hotels flotte og nymalede møderum på 1. sal.

Formanden Peter Birch kunne berette om meget hastige forandringer i medieverdenen, fx den nylige overgang til digitale signaler, der har voldt problemer hos nogle medlemmer. Men det nye digitale system vil bl.a. kunne give op til 10 nye kanaler. Antenneforeningen har i årets løb forsøgt at markedsføre sig lokalt bl.a. ved at sponsorere en fodboldkamp og ved tilskud til Ældresagen – og der vil komme mere markedsføring også i 2015. Det er vigtigt med flere kunder, så man bedre kan påvirke STOFA.
Der er p.t. ca. 1100 medlemmer og kontingentet blev fastsat til uændret 25 kr. p.a.

Af og til kommer der henvendelser fra medlemmerne, og det ser bestyrelsen gerne. Den besvarer gerne almindelige spørgsmål, men man kører ikke ud for at klare tekniske problemer. Til gengæld er STOFAS service forbedret fra i år. Hvis man ikke selv kan klare de tekniske problemer, så rykker STOFA gerne ud for at konstatere, hvor fejlen ligger. Hvis forbindelsen er i orden ude ved gaden, så vil STOFA pege på, hvor det så er galt.
Dernæst kan forsikringsselskabet vurdere, om der er skader at betale, og efterfølgende vil STOFA for 299 kr. undersøge de interne installationer. Derefter kan man så få et skriftligt tilbud fra STOFA, så fejlen helt kan udbedres.
STOFA kan kontaktes på tlf. 88303030. Der er i dag telefonsupport fra STOFA 24 timer i døgnet, og kunderne venter i gennemsnit kun 1 minut og 41 sek.
Fra 2015 kommer der også en kraftig forøgelse af hastigheden på internettet helt op til 300 megabit – det helt præcise tidspunkt for forbedringen afhænger dog af leverandøren. Der skulle også være mobiltelefoni på vej hos STOFA i 2015, og fra i år vil kunderne også kunne nøjes med bredbånd, hvis de ikke ønsker en TV-pakke.

Der var genvalg til posterne i bestyrelsen, så følgende 7 har opgaven for det kommende år: Peter Birch, Arne Lauridsen, Karina Nyby Rasmussen, Jørgen Olsen, Peter Dissing, Bent Pedersen og Frede Hansen.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.