Årsmødet i Aarup.dk

Martin Juhl præsenterer gamle og nye tiltag på Aarup.dk. Foto: H.S.

Martin Juhl præsenterer gamle og nye tiltag på Aarup.dk. Foto: H.S.

Aarup.dk har holdt generalforsamling den 23./3., og der var stor ros til Martin Juhl Nielsens flotte og velindrettede hjemmeside eller byportal, hvis nogen bedre kan lide det udtryk. Der er annoncer på siden nu, og de annoncer, der har været med i ½ år, har haft ca. 15.000 læsere, så det er ret imponerende.

Formanden, Henrich Svendsen, kom i sin beretning ind på årets arbejde. Det første halve år var gået med af få organisationen på plads.
Derefter havde hjemmesiden (byportalen) udviklet sig, så der i dag er artikler, annoncer, en kalender og også et register, der er ret nyt. Foreningen Aarup.dk er dog parat til at vejlede, så alle firmaer inden for postnummeret 5560 Aarup kan komme med i registeret. Det er i øvrigt gratis at være der.
Assens Kommune og Nordea har bevilget henholdsvis 10.000 kr. og 5.000 kr., så arbejdet kunne gå i gang, og foreningen takker de to givere. Martin Juhl Nielsen er nu ansat som IT-mand, og der er generelt stor optimisme i det daglige arbejde.

aarupdkI det kommende år skal vi gerne se en fortsat udbygning af aktiviteterne, og vi vil gerne samarbejde med alle kræfter i by og omegn og skrive om begivenheder inden for postnummer 5560. Foreningen kan også bruge flere skribenter, gerne yngre.

Formandens beretning og planen for det kommende år blev enstemmigt godkendt.

Kasserer Leif Rasmussen fremlagde regnskabet, og det viste en kassebeholdning på 13.435 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Kontingentet er for det kommende år uændret med 50 kr. for enkeltmedlemmer og 200 kr. for firmaer og institutioner.

Bestyrelsen fortsætter med flg. rollefordeling:

Formand:
Henrich Svendsen
Næstformand og IT-mand:
Martin Juhl Nielsen
Kasserer:
Leif Rasmussen
Sekretær:
Hans Walmar
Medlem:
Annie Frandsen

Suppleant blev Ole Nygaard og revisor Dan Gørtz.

Skrevet af H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.