Årsmøde i Rørup Lokalråd (RØST)

RØST holdt årsmøde den 20./3., og der var pænt fremmøde. Formanden Lis Meng fremhævede rådets rolle som talerør over for Assens Kommune og sagde, at det i starten havde været et pionerarbejde, men især har det været en fornøjelse at kommunikere med Steen Søgaard fra kommunen.

Offentlige arbejder
Ved de store offentlige arbejder i området vedrørende kloak og rundkørsel havde kommunen lyttet godt til den lokale rådgivning. Nogle steder i Rørup sogn er der sat blå områdeskilte op, men rådet ønsker flere, og rådsmedlemmerne ser også gerne en trafikdæmpning på Gelstedvej.

Cykelsti og bosætning
Der var også fokus på en cykelsti mellem Rørup/Grønnemose og Aarup, bl.a. af hensyn til skoleeleverne, men også gerne for turisterne til Erholm. Assens Kommune har oplyst en pris på ca. 3 mio. kr. for en mulig   cykelsti. Kortlægning af stier og arbejdet med bosætning har også haft rådets bevågenhed, og nye indbyggere bør kunne se områdets potentiale, derfor skal de gode historier fremhæves, fx Industrivejen, nærheden ved motorvejen og hovedvejen.

Skoletrekanten
Området mellem Skolevej og Bogensevej blev også berørt. Det blev midt i 1980’erne udlagt til erhverv trods lokale proteststemmer, der ønskede boliger på ”skoletrekanten” med den fine udsigt. Nu vil de lokale gerne have det ændret til boligområde. I ca. 30 år er der ikke kommet industri på denne grund. Men vil Assens Kommune være med til boliger?

Andet på mødet
Et antal vedtægtsændringer blev godkendt med enstemmighed, så formanden kan vælges på det konstituerende møde, og så rådet får 5 medlemmer med 2 eller 3 er på valg hvert år.

Bestyrelsen ser således ud det kommende år:

Lis Meng, Per Broholm Rasmussen, Casper Hoelgaard Buch, Tove Holmgaard Andersen og Thorben Jørgensen.

H.W.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.