Årsmøde i Industriens Foredragsforening

Industriens Foredragsforening holdt årsmøde i Galleriet den 16./3.
 
Beretning
Formanden Henning Frandsen udtrykte stor tilfredshed med alle årets foredragsholdere.
Men der er ganske umuligt på forhånd at vurdere, hvad den enkelte fortæller kan mønstre af publikum.
Derfor kan der af og til være pladsmangel, og én enkelt gang kom der så mange, at enkelte ikke kunne komme ind.
Det var i Galleriet, der et fornemt lokale, men ikke altid stort nok.
Bibliotekssalen er god og kan bruges, men det kræver et for stort reol- og stoleflytteri.
Biografen kan benyttes af og til, og lige p.t. kan Bethania ikke lånes.
Formandens opfordring til medlemmerne:
Kom med gode foredragsforslag til os – bestyrelsen har ikke monopol på “sandheden”.
 
Regnskab m.v.
Regnskabet viste god fremgang i det forløbne år, således at der nu er knap 18.000 kr. i kassen.
Kontingentet blev fastsat til uændret 50 kr. og medlemstallet er på godt 100.
 
Valg
Til bestyrelsen valgtes for to år Henning Frandsen, Hans Walmar og Svend Erik Spillehus, sidstnævnte ny i bestyrelsen.
På valg i 2017: Bitte Rasmussen og C.C. Horn Andersen.
 
Cykeltur
Efter årsmødet fortalte Gunnar Jensen om en cykeltur fra Nordkap til Middelfart: 2766 km.
Han klarede den som 67-årig.
 
Konstituering efterfølgende:
Formand: Henning Frandsen
Næstformand: Bitte Rasmussen
Kasserer: C.C. Horn Andersen
Sekretær: Hans Walmar
Medlem: Svend Erik Spillehus
 
Næste foredrag: Freja Gry Børsting fortælles om den danske udvandring til USA mellem 1850 og 1920
Oplysning om sted følger snarest muligt
 
H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.