Årsmøde i Industriens Foredragsforening 2022 – Bestyrelsen mangler suppleanter

Den årlige generalforsamling blev afholdt den 16./3. – 2022.

Året 2021 var præget af coronaen, så sæsonen kom først i gang i efteråret, og her var fremmødet også behersket. Mange turde nok ikke møde op pga. pandemien.

Desuden har bestyrelsen et åbenlyst problem, idet der mangler suppleanter, når et medlem har forfald.

Der er dog penge på bogen alligevel, idet kassebeholdningen ved udgangen af 2021 viste aktiver på 16.309,28 kr. trods et underskud på 2012,51 kr. Det kom fra en indtægt på 9.470 kr. og en udgift på 11.682,51 kr.

Kontingentet fastsattes uændret til 50 kr.

Henning Frandsen, Hans Walmar og Mogens Carlsen genvalgtes til bestyrelsen, mens Eva Hansen og C.C. Horn Andersen er på valg i 2023.

Som nævnt ovenfor er bestyrelsen uden suppleanter ved forfald, men den blev bemyndiget af generalforsamlingen til at finde 1 eller 2 ”arbejdende suppleanter”. Interesserede kan henvende sig til et af bestyrelsens medlemmer.

Revisor og suppleant:

Winnie Damgaard og Elin Markussen.

Referat ved H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.