Årsmøde – Aarup Lokalråd

Formand for Aarup Lokalråd, Kjeld Alsholm. Foto: Henrich

Formand for Aarup Lokalråd, Kjeld Alsholm. Foto: Henrich

Al begyndelse er svær!
Det gælder også, når man har en nyoprettet forening som Aarup Lokalråd. Lokalrådet blev stiftet på borgermødet den 25. februar 2016. Man konstituerede sig dengang med Kjeld Alsholm som formand. Og hvordan er de første ti måneder så gået? Det kunne man høre på årsmødet i Aarup Lokalråd, der blev afholdt på Kulturhuset Industrien torsdag den 16. marts.

Den første udfordring for nyetablerede foreninger er tit at få økonomien til at hænge sammen. Assens Kommune gav lokalrådet et starttilskud på 15.000 kr. påtænkt til bl.a. markedsføring. Aarup Lokalråd gik i tæt samarbejde med Aarup.dk og fik etableret deres eget menupunkt på Aarup.dk samt en Facebookside.

Kjeld Alsholm fortalte på lokalrådets årsmøde, hvordan lokalrådets 13 medlemmer havde brugt tid og kræfter på – først at søge støtte på 55.000 kr. fra Assens Kommune – og senere hvordan de med entusiasme havde ført en storstilet ”Flyt til Aarup” kampagne ud til livet.

Alle kræfter blev sat ind – lige fra regelmæssige facebookopslag, orienteringsmøder på åben Bredgade, trillebør med gaver til tilflyttere, ambassadørordning… osv. Kjeld Alsholm fortalte på årsmødet: ” Vi vil gerne fortælle om det gode liv i Aarup”. Det handler om at fortælle om alle de tilbud, vi har i Aarup: Handelsliv, natur, skole, børnepasning, lægehus, sundhedshus, kulturhus, arbejdspladser, beliggenhed tæt på motorvej…

Kjeld Alsholm holdt en længere beretning om lokalpolitik, besparelser på skoleområdet mm. Endelig fremlagde han en visionsplan for fremtidens Aarup. Og Kjeld synes, det skal være tilladt at tænke stort: ”Vi skal drømme højt om, hvordan vi kommer til det helt overordnede mål, at gøre Aarup til Fyns førende by”.

Skoleinspektør Poul-Erik Svendsen . Foto: Henrich

Skoleinspektør Poul-Erik Svendsen . Foto: Henrich

Efter den officielle dagsorden for årsmødet kom skoleinspektør Poul-Erik Svendsen på banen og fortalte om Aarupskolens betydning for lokalområdet. Poul-Erik benyttede lejligheden til at forklare, at Aarupskolen faktisk har et meget lille budget i forhold til andre skoler. Og på trods heraf, er der ikke midler til at etablere ordentlige og sikre tilkørselsforhold til skolen. Og som noget pudsigt: Selv om Kjeld Alsholm kunne fortælle om øget tilflytning til Aarup, så kunne Poul-Erik Svendsen berette om dalende elevtal. Det faldende elevtal på Aarupskolen skyldes det mindre antal elever fra oplandet udenfor selve Aarup.

Efter årsmødet var der lagt op til debat om, hvilke emner lokalrådet kunne arbejde med de kommende år. Her var der forslag om alt fra vandland, kreative værksteder, udnyttelse af det tidligere posthus mv. Men et af de interessante forslag kom fra Jens Bartholin fra Rørup Lokalråd RØST, der opfordrede til et samarbejde med Aarup Lokalråd om etablering af en cykelsti langs Erholmvej / Bogensevej.

Der var ca. 40 fremmødte til lokalrådets årsmøde. Hele formandens beretning kan findes andetsteds her på Aarup.dk.

Den nye bestyrelse i Aarup Lokalråd består nu af:

6 faste medlemmer:
Aarup Handelsstandsforening : Aksel Jørgensen
Skolebestyrelsen på Aarupskolen : Peter Poulsen
Aarup Håndværkerforening:  Claus Andersen
Foreningerne på Industrien: Henrich Svendsen
Aarup Fritidscenter: (Afventer ny repræsentant)
Aarup Boldklub: Lars Christensen

Plus 7 Indvalgte:
Conny Møller Nielsen
Ivan Sløk
Peter Hansen
Gitte Marcussen
Kjeld Alsholm
Michael West
C.C. Horn Andersen

Suppleanter:
Henning Thorup
Ellis Aadal

/Henrich

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.